11.Sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları B

11.Sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları ve cevapları B

FELSEFE DERSİ 11. SINIFLAR I. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SINAVI

1.) " İnsanoğlu önceleri, doğada olup bitenlerin, kendinden daha güçlü olduğuna inandığı bazı varlıklardan kaynaklandığını düşünmüş, bu varlıkların yardımını sağlamak için büyüye başvurmuştur. Daha sonra doğada olup bitenlerin kaynağı olarak Thales  suyu,  Anaksimenes havayı,  Herakleitos ateşi göstermiştir."

Buna göre, doğada olup bitenleri açıklamada Thales,  Anaksimenes ve Herakleitos'un yaklaşımını öncekilerden ayıran temel fark hangisidir?

A) Düşünmede sonuçtan çok sürece önem verme

B) Bilimsel yöntem ve tekniklerden faydalanma

C) Olup bitenleri birden çok nedene bağlama

D) Doğadaki varlık ve olaylara anlam verme

E) Doğada olup bitenleri doğal güçlerle açıklama

 

2.) "Güzelliğin on para etmez şu bende ki aşk olmasa " diyen Aşık Veysel ile "Var olmak algılanmış olmaktır." diyen Berkeley'in bu görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden

hangisinin vurgulanmasıdır?

A) Soyut olanın önemsiz olduğu

B) Somut olanın önemsiz olduğu

C) Asıl olanın özne olduğu

D) Asıl olanın nesne olduğu

E) Değerlerin belirsiz olduğu

 

3.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) Platon-İdealizm

B) Aneksimenes-Monizm

C) Demokritos-Plüralizm

D) Herakleitos-Düalizm

E) Hobbes-Materyalizm

 

4.) - Var olan her şey maddedir.

     - Duyum ve düşünce, insan organizmasının bir

        hareketidir.

     - Evren de hiç bir rastlantı yoktur. Her şey mekanik bir

        nedensellik sonucun da ortaya çıkar.

Bu görüşler  aşağıdaki felsefe akımlarından hangisine aittir?

A) İdealizm

B) Materyalizm

C) Pozitivizm

D) Emprisizm

E) Rasyonalizm

 

5.)"Çocuklar, çizgi film kahramanı Hayalet Casper'ın

gerçekten de var olduğuna inanabilirler. Fakat yetişkinler  

arasında da varlığın sadece madde olmadığına inananlar vardır."

Aşağıdakilerden hangisi, Casper'ın mevcudiyetine inanmasa  bile,  ruhsal varlıkların var olabileceğine inanır?

A) Pragmatist

B) Rasyonalist

C) Varoluşçu

D) Materyalist

E) İdealist

 

6.) Thales : Her şeyin en temel maddesi sudur.

Anaksimandros : Doğada va rolanla rın "apeiron belirsi z" adlı bir maddeden meydana gelmiş tir.

Anaksimenes : Var olan her şey, sıcak nefes anlamına gelen

havadan oluşmuş tur.

Empedokles : Her şeyin dört temel maddesi vardır: hava, ateş, toprak ve su.

Buna göre adı geçen filozoflar, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadırlar?

A) Evrenin ilk öğesi (özü) nedir?

B) Evren değişir mi?

C) Bilgimiz ne ile başlar?

D) İnsan, aklıyla evre ni kavrayabilir mi?

E) Sonsuz olan nedir?

 

7.) "Bir çete çatışmasında çete üyeleri tarafından kurşuna dizilerek acımasızca öldürülen polis  memuru Alex Murphy'nin bedeni çelikten yapılmış bir robotla birleştirilir ve Robo Cop adı verilir. Artık o yarı insan, yarı robottur."

Paragrafta anlatılanlar, aşağıdaki filozoflardan en fazla hangisinin görüşleriyle savunulabilir?

A) Platon       B) Descartes      C) Le Mettrie  

D) Spinoza    E) Farabi

 

8.) "Platon'a göre asıl varlıklar hiç değişmeyen, oluş hâlinde 

          bulunmayan, öncesiz ve sonrasız varlıklardır."

Platon tanımını verdiği bu varlığa ne ad vermektedir?

A) İyi  B) İdea  C) Akıl    D) Madde   E) Fenomen

 

9.) Platon'a göre, aşağıdaki varlıklardan hangisi görünüşler dünyasında yer alan varlıklardan biridir?

A) Güzellik

B) Cesaret

C) İyilik

D) İyi insan

E) Adalet

 

10.) Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan birisi değildir?

A) Vahiy mümkün müdür ?

B) Varlığın ana maddesi (Arkhe'si) nedir?

C) Varlık birlik midir? Çokluk mudur?

D) Gerçek var olan nedir?

E) Evrende nasıl bir düzen vardır?

 

11.)Aşağıdaki filozoflardan hangisi varlık felsefesinde varlığın olup olmaması konusunda diğerlerinden ayrılır?

A) Demokritos B) Platon C) Lao Tse D) Husserl E) Hegel

12.) Aşağıdaki filozof-akım eşleştirmelerinden

hangisi yanlıştır?

A) Descartes- Monizm

B) Husserl- Fenomenoloji

C) Nietzche-Nihilizm

D) Mark-Materyalizm

E) Platon-İdealizm

 

13.) "Zihnim de bir takım algılar, tasarımlar var. Öte yandan bunların kaynağının ben olmadığımı da biliyorum. Çünkü rüyalarım gibi tamamen ben de olup biten şeylerle, gerçek hayatta veya varlıkta olup biten şeyler arasında bir ayrım yapmam gerekir. O hâlde varlık algıdan ibaret olamaz. Tam tersi ne varlık, var olduğu için var lığın algısı vardır."

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles'in bu düşüncesiyle

tutarlı değildir?

A) Varlık, zihnin bir üretimi değildir.

B) Varlık, değişimden ibarettir.

C) Varlık ile düşünce arasında bir denklik vardır.

D) Var olmayanın algısı da olmaz.

E) Varlık kişiden kişiye değişmez.

 

14.) Toprağa atılan tohum, bitkiye dönüşür; bitki de

ürün verir  ve kendisi ortadan kalkar.

Varlıktaki bu değişim süreci aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?

A) İdea

B) Yokluk

C) Biçim

D) Fenomenoloji

E) Diyalektik

 

15.)"Varlık felsefesi varlığı bütün olarak ele alırken en

genel ve en temel sorgulamaları yapar."

Buna göre aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin sorduğu sorulardan biri değildir?

A) Oluş nedir?

B) Varlık nedir?

C) Varlık kaç tanedir?

D) Varlığın bilgisine ulaşılabilir mi?

E) Zihin ve duyu organlarımızın ulaşamadığı bir varlık

     var mıdır?

Aşağıdaki kavramları doğru tanımlarıyla eşleştiriniz.(2,5x10=25 puan)

 

 

 

Agnostisizm

 

Diyalektik

 

Düalizm

 

İdea

 

Logos

 

Materyalizm

 

Metafizik

 

Nihilizm

 

Ontoloji

 

Plüralizm

 

1. Var olanların gerçek doğasını, ilkelerini ortaya koyan felsefe disiplini.

2. Varlıkları, birbirini izleyen üç aşamalı (tez-antitez-sentez) olarak açıklayan yöntem.

3. Herakleitos 'ta evrene hakim olan  her şeyi düzenli bir şekilde değiştiren akıl, yasa.

4. Her türlü bilgiyi varlığı reddeden görüş.

5. Varlık bilim.

6. Varlığın bilinemeyeceğini ileri süren görüş.

7. Birbirine indirgenemeyen iki ayrı varlık ögesi olduğunu kabul eden öğreti.

8. Gerçekliğin ikiden çok ilke ile açıklanabileceğini kabul eden görüş.

9. Asıl varlığın madde olduğunu savunan görüş.

10. Platonda sırf düşünmeyle kavranabilen asıl gerçeklik.

 

 

Daha çok kaynak bilgi için >> Dersimiz.com & Materyaller.com


 

B gurubu

1

E

2

C

3

D

4

B

5

E

6

A

7

C

8

B

9

D

10

A

11

C

12

A

13

B

14

E

15

D

 

 


tag 11.Sınıf felsefe dersi 1.dönem 2.yazılı ortak sınav soruları cevapları soru bankası

2012-12-10 tarihinde Eray GÜNAL-Emin NERGÜZ tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 18127 kez ve en son 2024-05-22 00:38:06 tarihinde görüntülenmiş.