11. Sınıf Müzik Dersi Çalışma Soruları

11. Sınıf Müzik Dersi Çalışma Soruları

11. Sınıf Müzik Dersi Çalışma Soruları

1. İstiklal Marşımızın zaman belirteci kaçtır?

a) 2/4            b) 3/4           c) 4/4            d) 6/8

 

2. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı’nın doğru ve etkili söylenebilmesi için gerekli kurallardan biri değildir?

a) Marş seslendirilirken uygun marş temposuna dikkat edilmeli.

b) Konson ve vokallerin telaffuzu anlaşılır olmalı.

c) Marş; coşkulu, görkemli ve anlamına uygun söylenmeli, millî bilinç ve duygunun oluşmasına özen gösterilmeli.

d) Bağırarak seslendirilmeli

 

3. İstiklal Marşı’nın ilk bestecisi kimdir?

a) Osman Zeki Üngör   b) Mehmet Akif Ersoy c) Ali Rıfat Çağatay  d) Cemal Reşit Rey

 

4. Aşağıdakilerden hangisi Marş’ın özelliklerinden biri değildir?

a) Yürüyüşlerde çalınmak ve söylenmek için bestelenir.

b) Yürüyüş temposuna uygun eserlerdir.

c) Makamsal yapıda eserlerdir.

d) Millî marşlar; ulusların özgürlük düşüncesini, vatan ve bayrak sevgisini, millî değerleri yansıtır.

 

5. Aşağıdaki parça isimlerinden hangisi ‘’Marş’’ türüne örnek değildir?

a) İleri     b)Vatan    c)Gençlik    d)İzmir’in Kavakları

 

6. Aşağıdaklerden hangisi ‘’Türk Beşlerinden’’ değildir?

a) Cemal Reşit Rey  b) Ahmet Adnan Saygun  c) Necil Kazım Akses  d) Ali Rıfat Çağatay

 

7.Atatürk tarafından Cumhuriyet’in ilk yıllarında yurt dışına gönderilen ‘’Türk Beşleri’nin’’ aşağıdakilerden hangisi amaçlarından biri değildir?

a) Müziğin çağdaşlaşmasına öncülük etmek

b) Müziğin ilerlemesine katkı sağlamak

c) Türk ve Batı müziği armonisiyle çok sesli hâle getirerek evrensel müzikte hak ettiği yeri almasını sağlamak

d) Batı müziği özentiliğinden

 

8.’’Köçekçe’’ süiti Türk Beşlerinden olan hangi besteciye aittir?

a)Ahmet Adnan Saygun         b)Ulvi Cemal Erkin         c)Cemal Reşit Rey        d)Hasan Ferit Alnar

 

9.’’Lüküs Hayat Opereti’’ hangi ünlü Türk beşlerine ait bir eserdir?

a)Cemal Reşit Rey      b)Ulvi Cemal Erkin     c)Hasan Ferit Alnar    d) Ahmet Adnan Saygun

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden değildir?

a) Bülbülüm Altın Kafeste     b) Havada Bulut Yok    c)Fikrimin ince Gülü    d)Gesi Bağları

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün derlediği ve Türk müziği repertuvarın a alınmasına öncülük ettiği Rumeli türkülerinden biri değildir?

a) Bülbülüm Altın Kafeste  b) Manastır’ın Ortasında  c) Vardar Ovası    d) Bilal Oğlan

 

12. 9/8 ‘lik zaman belirtecine sahip ‘’Bülbülüm Altın Kafeste’’ türküsü hangi ölçü türüne girer?

a)Basit Ölçü   b)Bileşik Ölçü    c)Aksak Ölçü    d)Eksik Ölçü

 

13. Devlet sanatçılığı unvanı alan ilk sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir? yazılısoruları.com

A) Cemal Reşit Rey     B) Ahmet Adnan Saygun       C) Hasan Ferit Alnar         D) Ulvi Cemal Erkin

 

14. İki ve üç zamanın birleşmesiyle meydana gelen ölçü türünün adı nedir?

a)Aksak Ölçü     b)Basit Ölçü       c)Bileşik Ölçü        d)Eksik Ölçü

 

15. Aşağıdakilerden hangisi aksak ölçüye örnek değildir?

a)5/8       b)6/8        c)7/8       d)9/8

 

16. Usullerin ölçü göstergesinde zaman (üstteki rakam) değişmeden birim değerin (alttaki rakam) farklılık göstermesine ne ad verilir?

a)Makam      b)Dizi       c)Aralık        d)Mertebe

 

17.Türk Sanat Müziğinde ‘’beş zamanlı’’ usule ne ad verilir?

a)Devrihindi         b)Türk Aksağı         c)Devrituran       d)Sofyan

 

18. Eserlerin sol üst köşesinde hangi terim yer alır?

a)Gürlük terimi   b)Nüans   c)Hız terimi   d)Frekans

 

19. Sesin yüksekliğini ve süre değerini belirlemeye yarayan işarete ne nedir?

a) Tartım     b) Nota      c) Dizek      d) Anahtar

 

20. Süre değeri bir(1) vuruş olan notanın ismi nedir?

a) 8’lik nota   b) 2’lik nota   c) 4’lük nota  d) 1’lik nota

 

21. Dizek üzerinde 3.boşluğa yazılan notanın ismi nedir?

a) Sol   b) Mi    c) Si     d) Do

 

22. Aşağıdakilerden hangisi tonal sistemdeki ses değiştirici işaretlerden birisi değildir?

a) Koma   b) Diyez    c) Bemol    d) Natural

 

23. Önüne geldiği notayı yarım ses tizleştiren (incelten) işaretin adı nedir?

a)Diyez   b) Bemol    c) Natural     d)Koma

 

24.Türk Halk Müziğinde kullanılan yedi zamanlı (7/8) usulün vuruluş şekli aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)3+3+2           b)2+2+3           c)2+3+3         d)3+2

 

25. 5/8lik usulün gösterim şekli (vuruluşu) aşağıdakilerin hangisinde doğrudur?

a) 3+3         b)2+2+3       c)2+3       d)2+2

 

26.  ‘’2+2+2+3’’ vuruluşu olan bir ölçünün usulü (zaman belirteci) nedir?

a)6/8 bileşik ölçü     b)9/8 aksak ölçü      c)9/8 bileşik ölçü      d)7/8 aksak ölçü

 

27. ’’Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar’’ isimli parça hangi türe örnektir?

a)Pop Müzik     b)Türk Sanat Müziği    c)Türk Halk Müziği     d)İlahi

 

28. İki ses arasındaki ölçülebilir uzaklığa ne ad verilir?

a) Dizi    b) Ton     c) Makam      d) Aralık

 

29. Aşağıdakilerden hangi notaların aralığı bir tam ses aralığıdır?

a)Do-re        b)Mi-Fa       C)Si-Do       d)Sol-La Bemol

 

30.Üç tam ses bulunan dörtlü aralığa ne ad verilir?

a) A4        b) E5     c)T4     d)T5

 

31. Müzikte sekiz komşu sesin art arda sıralanmasına ne ad verilir?

a)Aralık    b)Makam     c)Dizi      d)Ton

 

32. Hiç ses değiştirici işaret almayan tonlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)Re majör-La minör    b)Do majör-La minör    c)Mi majör-do minör   d)La majör-Re minör

 

33. Aşağıdakilerden hangisi minör çeşitlerinden değildir?

a)Doğal       b)Kromatik       c)Melodik    d)Armonik

 

34. Aşağıdakilerden hangisi majör dizi kalıp aralığını oluşturur? ( T:Tam Y:Yarım )

a) 2T 1Y 3T 1Y    b) 2T 3Y      c)1 T 3Y 2T       d) 2T 2Y 3T 2Y

 

35.  I. 2/4      II. 6/8     III. 5/8        IV. 9/8

Yukarıdaki aksak ölçüler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) I ve II       b) Yalnız IV     c) II ve IV       d) III ve IV


tag 11. Sınıf Müzik Dersi Çalışma Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-11-08 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2343 kez ve en son 2024-06-25 00:04:14 tarihinde görüntülenmiş.