Lise 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Lise 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI
 
A-Aşağıdaki verilen şiirlerin tema,içerik ve şekil yönünden değerlendirip hangi dönemde yazıldığını yazınız?
1- Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini
1. Şiir ........................ dönemindedir.
 
2- Allah’a sığın sahs-ı halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir.
2. Şiir ........................ dönemindedir.
 
 
B- -Dil bilgisi test sorularını cevaplandırınız?
 
1-Aşağıdakilerin hangisinde ‘’Hastanede beni ziyaret eden ilk annem oldu. ‘’cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu yoktur?
A-Annem her yardıma muhtaç insana el uzatırdı.
B-Bu kavşakta her Allah’ın günü kaza oluyor.
C- Çocuklar hazırlıksız yağmura yakalandı.
D-Hava çok soğuk,sizler de üşüyor olmalısınız.
E-Bu şehirde devamlı elektrikler kesilirdi.
 
2-‘’Kardeşimin hastalanması bizi çok üzdü.’’ Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A-Mantık Hatası
B-Anlamca çelişen sözlerin kullanılması
C-Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
D-Anlam belirsizliği
E-Gereksiz sözcük kullanımı
 
3-Hangisinde yazım yanlışı vardır?
A-Karıncaincitmez
B-Vatansever
C-Çalıkuşu
D-Boy bos
E-Konu komşu
 
4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A-Eminim ki bu acıları o da yaşamış olsa gerek.
B-Ben Samsun’a sen İstanbul’a gitmissin.
C- Annemi ablamdan çok özledim.
D-Mahallenin hızla yayılan öfkesine pek aldırmıyordu.
E-Bu konuda,hiç kuşkusuz ,her türlü önlemi almış olmalıdır.
 
 
C-Eserleri verilen yazarların ismini yazınız?
 
Yaban ?..............
Huzur ?..............
Ateşten Gömlek ?..............
Çile ?..............
İntibah-Cezmi ?..............
Kuyucaklı Yusuf ?..............
 
 
D-Paragraf Sorusunu cevaplayınız.
 
Günümüz dünyasında insanların davranış ---- zamana, duruma ve ortama göre değişmekte; bir durumda gösterilen tepki ile diğer durumdaki arasında ---- fark olabilmektedir. Böyle olunca da tutum ve davranışın her insan için sınırsız örneklerini görmek ----.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (Çıkmış Soru)
 
A- ölçüleri - dağlar kadar - şaşırtıcıdır
B-kalıpları - bir elin parmakları kadar – mümkündür
C- sınırları - öngörülemez - sıradanlaşmıştır
D-biçimleri - geceyle gündüz gibi - kaçınılmazdır
E- özellikleri - ciddi bir oranda – tartışılmazdır
 
 
E-Soruları cevaplandırınız
1. Memleketi ve memleket gerçeklerini yansıtmayı amaçlayan Millî Edebiyat Dönemi roman ve öyküsünün anlatımı, büyük ölçüde gözlemci gerçekçiliğe dayanır. Bu dönemin ünlü yazarlarından biri olan ... gerçekçilik akımına bağlı kalmıştır..
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Memduh Şevket Esendal
E) Abdülhak Şinasi Hisar
 
2. Millî Edebiyat Dönemi’nde eser veren yazarların romanları üzerine birçok çalışma yapılmış ancak bu romanlarla aynı dönemde yazılan hikâye kitapları pek ilgi görmemiştir. Pek çok okur, Millî Edebiyat hareketinin nesirde “yıldız üçlüsü” olarak bilinen yazarlarımızın nispeten başarısız olan Miskinler Tekkesi, Tatarcık veya Hep O Şarkı gibi romanlarını dahi bilir ama Sönmüş Yıldızlar, Dağa Çıkan Kurt veya Millî Savaş Hikâyeleri gibi başarılı hikâye kitaplarını çok az duymuştur. 
Bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Ömer Seyfettin - Aka Gündüz - Müfide Ferit Tek 
B) Reşat Nuri Güntekin - Halide Edip Adıvar - Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ömer Seyfettin - Refik Halit Karay 
D) Mithat Cemal Kuntay - Halide Edip Adıvar - Aka Gündüz 
E) Refik Halit Karay - Reşat Nuri Güntekin - Falih Rıfkı Atay 
 
 
KLASİK SORULAR
 
1. Cumhuriyet döneminde romanı açıklayıp dönemlerini belirtiniz ayrıca her döneme 3 temsilci yazınız.
.
.
 
2. Postmodern Roman ve Modernizmi açıklayınız.
.
.
 

tag Lise 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz edebiyat yazılı çöz yazılıdayım yazılı indir

2022-02-25 tarihinde DERVİŞ DEMİR tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1112 kez ve en son 2023-12-06 04:13:35 tarihinde görüntülenmiş.