9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI SORULARI


S.1- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
“Noktalama işaretleri metinlerin hem ..................... hem de ................... okunmasını sağlar.” 
“Şiiri okurken sesin yükselip alçalmasına .................... denir.”
“Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgili olmayan açıklamalar ............................... içine alınır.”


S.2- “Bir yudumluk sabır ilettim denizden.” cümlesinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarına ne ad verildiğini yazınız.


S.3- Addan ad türeten yapım eklerinden üç tanesini yazıp bu eklerle türetilmiş birer sözcük yazınız.


S.4-“Dinledikçe baharı gönlün güzelleşir.”cümlesindeki (yazılısoruları.com)vurgunun zarf tümlecinde olabilmesi için cümleyi nasıl düzenlemeliyiz? Yazarak gösteriniz.


S.5-“GÖSTERİŞ” sözcüğünü büyük ve küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz ve uyup uymadığını belirtiniz. 


S.6-“Aşağıdaki sözcüklerin “yapılışlarına göre” ne tür birleşik sözcükler olduğunu yazınız.
“GÜNEBAKAN, KUTUPYIDIZI, ATEŞKES ”


S.7-Hayatta en çok sevdiğim varlıklardın biriydi babam ( ) O, bana üç şey bıraktı( ) Saygı, sevgi, cömertlik( )
Yukarıdaki parantez içlerine uygun noktalama işaretleri getiriniz. 


S.8- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı bir ek almıştır? İnceleyerek gösteriniz.
“ÇUVAL, VURAL, ÇOĞAL, BAKKAL “


S.9- “SONUÇLANAMAMIŞ” sözcüğünün yapısı nedir? Sözcüğün kök ve eklerini göstererek bu eklerin çeşidini ayrıntılı olarak yazınız.


S.10- “ÇOĞAL-” fiilinin kurallı birleşik fiillerin her birine göre kurallı (yazılısoruları.com)birleşik fiil şekillerini sırasıyla yazınız. (Karşılarına hangi kurallı birleşik fiil olduğu belirtilecek.) 


NOT BAREMİ: Her soru 10’ar puandır. Sınav süresi 1 ders saatidir. B a ş a r ı l a r d i l e r i m. 
Önder NİZAMOĞLU
Edebiyat Öğretmeni


tag 9. sınıf dil ve anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2016-03-01 tarihinde Önder NİZAMOĞLU tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 15283 kez ve en son 2023-06-03 20:58:38 tarihinde görüntülenmiş.