9. Sınıflar Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav çalışma soruları

9. Sınıflar Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav çalışma soruları

9. SINIFLAR TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

Mektubu aldı. Muhsin Çelebi, Şah'ın tahtının önünden çekilince şöyle bir çevresine baktı. Oturacak bir şey yoktu. İçinden, "Beni zorla ayakta, saygı duruşunda tutmak istiyorlar galiba." dedi. Hemen sırtından Pembe İncili kaftanını çıkardı. Tahtın önüne yere serdi. Şah İsmail, vezirleri kumandanları aptallaşmışlar, şaşkınlık içinde bakıyorlardı. Sonra bu değerli kaftanın üzerine bağdaş kurdu.

- Mektubunu verdiğim büyük padişahım. Oğuz Kara Han soyundandır! Dünya yaratıldığından beri onun atalarından kimse kul olmamıştır. Hepsi padişah, hepsi hakandır. Ataları doğuştan beri hükümdar olan bir padişahın elçisi, hiçbir yabancı padişah karşısında divan durmaz.

Muhsin Çelebi sözünü bitirince izin filan istemedi, kalktı. Kapıya doğru yürüdü. Şah İsmail taş kesilmişti.. Muhsin Çelebi dışarı çıkarken, kendi gibi şaşkınlıktan donan nedimelerine:

- Şunun kaftanını veriniz! dedi.

Savaşçılardan biri koştu. Tahtın önünde serili kaftanı topladı. Türk elçisine yetişti:

- Buyurun, kaftanınızı unuttunuz.

Muhsin Çelebi durdu. Güldü. Çıktığı kapıya doğru dönerek şahın işiteceği yüksek bir sesle:

- Hayır, unutmuyorum. Onu size bırakıyorum. Sarayınızda büyük bir padişah elçisini oturtacak seccadeniz, şilteniz yok... Hem bir Türk, yere serdiği şeyi bir daha arkasına koymaz... Bunu bilmiyor musunuz? dedi.

 

Yukarıda verilen hikâye ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri karşılarına yazınız.

Metnin Türü

Bu türün Dünya ve Türk Edebiyatındaki temsilcileri

Metnin Teması

Metinde kullanılan bakış açısı

Metinde kullanılan anlatım türleri/biçimleri

Metinde kullanılan anlatım teknikleri

Metindeki yapı unsurları(Kişiler-zaman-mekân)

 

2 Parçadan hareketle aşağıda istenenlerden birer tane bulup karşılarına yazınız.

Tekil İsim:

Cins İsim:

Soyut İsim:

Özel İsim:

Çoğul isim:

 

3) Aşağıda verilen cümlelerdeki yargılar doğru ise yanlarına 'D', yanlış ise 'Y' yazınız.

(      ) Türk edebiyatında bir edebi tür olarak hikâyenin ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.

(      ) Öyküde her zaman üçüncü kişi ağzından anlatım vardır.

(      ) Olay öykülerinde serim, düğüm, çözüm planına dikkat edilir.

(      ) İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol veya araca bağlam denir.

(      ) Kanal, gönderici, ileti, bağlam, sözcükler ve alıcı iletişimin temel ögeleridir.

 

4) Parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

Bu eserle ilgili çok şey duymuştum ( ) Bizans İmparatorluğu’ndan kalma bir eser olduğunu ( ) içinde değerli fresklerin bulunduğunu, binanın yıllar önce müzeye çevrildiğini ( ) Ama bir türlü yolum düşmemişti bu tarihî anıta( )Bu anıtı ziyaret etmeyen bir tek ben mi kalmıştım şu koca İstanbul’da ( )

 

5) Aşağıda verilen metinde iletişimin öğelerini tespit ederek yazınız.

"Coğrafya öğretmeni Onur sınıfta ders işlerken Sena'ya bir soru sorar: "Yüzölçümü bakımından en büyük kıta hangisidir?" Sena ise ayağa kalkar ve şöyle cevap verir: "Asya kıtasıdır hocam."

Gönderici:

Alıcı:

İleti:

Kod:

Bağlam:

 

1.   METİN

Kardır yağan üstümüze geceden

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte

Kar yağıyor üstümüze, inceden

 

2.   METİN

Çapları 2-4 mmm, ağırlıkları ise yaklaşık 0,005 gram olan kar tanecikleri havanın gösterdiği direnç sebebiyle süzülerek yere inerler. Bu inme sırasında tanecikler birbirini ittiklerinden yapışmazlar. Özelliklerini koruyarak yere inerler

 

6) Yukarıda verilen ‘kar konulu’ iki metni dil ve anlatım, gerçeklikle ilişkileri ve amaçları açısından karşılaştırınız. yazılısoruları.com

Dil ve Anlatım: 

Gerçeklikle İlişkileri: 

Amaçları:

 

7) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

A. Bir dilin bilinmeyen ve takip edilemeyen bir döneminde o dilden ayrılmış koluna………………..denir.

B. Bir dilin, bilinen tarihî seyri içinde ayrılmış, ses ve şekil farklılıkları gösteren koluna…………. …denir.

C. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlam bakımından farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma diline …………………… denir.

D. Ortak dilin dışında, daha çok küçük gruplar arasında kullanılan söz ve söyleyişlerden oluşan özel dile …………………………………denir.

E. Bir iletişimde, iletiye verilen her türlü yanıta …………………………… denir.

 

8) Parçadan beş tane yazım yanlışı bulup bu yanlışları düzeltiniz.

Bu dialog üzerine üniversite yıllarını hatırladı. Üniversitede ders çalışırkende Selim arkadaşlarına böyle takılırdı. Kim çıkarmıştı bu sözü? Kenan çıkarmıştı. Yüksek matematikten Haziran’da geçince Selimle bir olup etüt odasında çalışmaya çalışan Turgut’un baş ucundan ayrılmamışlardı. Kenan, Selim’in okulda tanıdığı ilk insandı. Turgut’un onları ilk fark ettiği gün, sıranın üzerine bir şeyler yazıyorlardı. Turgut’un canı sıkılıyordu o gün. Dersten çıkıp gitmek istiyordu. Ama onlarda ki canlılığı, kıpırdanmayı görünce keyfi yerine gelir gibi olmuştu.


tag 9. Sınıflar Türk dili ve edebiyatı dersi 1. dönem 1. yazılı sınav çalışma soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-11-01 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1605 kez ve en son 2024-06-25 00:03:26 tarihinde görüntülenmiş.