4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILISI 
 
1- Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Çocuk güvenlik koltuğu sadece bebeklerin taşınmasında kullanılır.
B) Özel taşıtlarda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
C) Çocuk güvenlik koltukları farklı ağırlık ve yaşlardaki çocuklar için tasarlanmıştır.
D) Çocuklar  isterlerse özel taşıtlarda ve servislerde ön koltukta oturabilirler


2.   Burcu’nun yaptığı hangi davranış yanlıştır ? 
A.Karşıya geçerken yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor.
B.Genellikle yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
C.Taşıt tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.
D.Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.


3.Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? 
A) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.    
B) Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler.
C) Okul veya yaya geçitleri            
D) Bölünmüş kara yolunun bulunduğu yerler.


4. Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?
A) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak
B) Karşıya, taşıtların arasından geçmek
C) Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak
D) Araç yoksa taşıt yolunda oynamak


5.Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek
B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
C) Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak 
D) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak


6.Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? 
A)  Yolcu             B) Görevli          C) Sürücü                   D) Yaya


7.İnsan , hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?
A) Karayolu         B) ulaşım            C) Taşıt yolu              D) Trafik


8. Yaya kaldırımı, sadece yayaların kullanımına ayrılmış, yürümek için kullanılan alanlardır. Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımlarında yürürken uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?
A) Yaya kaldırımının taşıt yolundan uzak tarafından yürünmelidir.
B) Yaya kaldırımında itişip kakışılmadan yürünmelidir.
C) Yaya kaldırımında yürürken çocuklar büyüklerin ellerinden tutmalıdır.
D) Yaya kaldırımında toplu halde yürürken yan yana yürünmelidir.


9. Işıklı işaret cihazının hangi rengi yandığında (yayalara) güvenle karşıya geçebiliriz?
A) sarı  B) yeşil  C) kırmızı  D) mavi


10. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir?
A) üst geçitler        B) yaya geçitleri        C) kavşaklar        D) alt geçitler


11. Trafikte düzen ve güvenliği sağlayan görevliye ne ad verilir?
A) zabıta        B) memur        C) polis        D) öğretmen


12. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken aşağıdaki kurallardan hangisini uygularsak tehlikeyle karşılaşmayız?
A) Sağ taraftaki kapıdan inip binersek    
B) Sol taraftaki kapıdan inip binersek
C) Araç yavaşladığında inip binersek    
D) İstediğimiz taraftan inip binersek.


13.  Aşağıdakilerden hangisi taşıt içinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Taşıt içinde bir yere tutunmadan ayakta durmamalıyız.
B) Taşıtın penceresinden elimizi, kolumuzu, başımızı dışarı çıkarmamalıyız.    
C) Taşıt içinde şoförle konuşmamalıyız.
D) Taşıt içinde emniyet kemeri takmamalıyız.


14. Aşağıdaki nesnelerden hangisi bisiklet sürerken takılması gerekenler arasında yer almaz?
A) şapka        B) dizlik        C) kask        D) dirseklik


15.  Karada kullanılan motorlu yada  motorsuz araçları süren, yöneten kişilere ne ad verilir?
A) pilot            B) sürücü        C) kaptan        D) makinist


16. Bisiklete binerken aşağıdaki kurallardan hangisine uymadığımızda tehlikeli bir durum yaratabiliriz?
A) Bisiklet kullanırken akrobatik hareketler yapmazsak.
B) Sağa sola dönüşlerde dikkatli olursak.
C) Bisiklete binerken çok hızlı gidersek.
D) Korna ve freninin çalışır durumda olmasına dikkat edersek.


17.I. Oyun oynamak
II. Kol kola yürümek
III.  Bisiklete binmek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin  yaya kaldırımında yapılması  tehlikeli ve yasaktır?
A) Yalnız I        B) I – II        C) Yalnız III        D) I – II – III 


18. Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmalardan birsi değildir?
A) bere        B) sıyrık        C) kırık        D) çürük


19.  Trafiği düzenlemekle görevli kişi kimdir?
A) yayalar          B) sürücüler           C) trafik polisi          D) pilot


20.  Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir?
A) Trafiğe açık alanlarda            B) Parklarda          C) oyun yeri           D) Bahçede     


21. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yanlış yapılan ilkyardım müdahalelerinin sonuçlarından değildir?
A) Yanlış müdahale maddi kayba neden olabilir.  
B) Yanlış müdahale yaralının hayatını kurtarır.
C) Yanlış müdahale ölüme neden olabilir.             
D) Yanlış müdahale sakatlıklara neden olabilir.


22.Aşağıdakilerden hangisi bisiklet kullanırken alınan güvenlik tedbirlerinin tümünü kapsar?
A) Kask, dizlik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
B) Dizlik, dirseklik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
C) Kask, dizlik ve dirseklik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak. 
D) Dirseklik  ve kask takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.


23. Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmalardan biri değildir?
A) Kırık                 B) Sıyrık                 C) Yara                   D) Çürük


24. Bisikletle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bisikletle yük ve yolcu taşımacılığı yapılabilir.
B) Bisiklet, insan gücüyle hareket eden motorsuz taşıttır.
C) Bisiklet, motorla donatılmış bir ulaşım aracıdır.
D) Bisikletin, selesine iki kişi alınabilir.


25. Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır?
A) Yayalara karşı saygılı davranmak.                
B) Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek .
C) Bisikleti iki eliyle birden sürmek.            
D) Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak.


26. Kimler taşıt kullanabilir?
A) Çocuklar                B)  Herkes           C) Sürücü belgesi olanlar.           D) Büyükler    


27. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar tüm milletimizi ilgilendirir.
B) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız şoförü ilgilendirir.
C) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız bizi ilgilendirir.
D) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız polisi ilgilendirir.


28. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım çantasında bulunmaz?
A) Yara bandı                B) Makas                C) Balta         D) Pamuk


30-Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir? 
A-Grup halinde yürümek.
B-Taşıt trafiğine yakın taraftan yürümek.                    
C-Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek.
D- Arkadaşları ile itişerek yürümek.


31- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli  değildir? 
A) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.    
B) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
C) Üst veya alt geçitlerden geçmek                                    
D) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek


32- Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?
A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak. 
C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.


33- Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?
A) Trafik polisinin        B) Alt ve üst geçitlerin        C) Okul geçidinin    D) İş makinesinin


Trafik Kurallarına Uyalım; Uymayanları Uyaralım.


HER SORU 3 PUANDIR
BAŞARILAR.


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları soru bankası

2016-03-07 tarihinde Reyhan tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 28878 kez ve en son 2024-07-22 11:58:08 tarihinde görüntülenmiş.