4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Değerlendirme Soruları

4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem 1. Değerlendirme Soruları

4. SINIF TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 1. DEĞERLENDİRME SORULARI
 
 
BİR ŞEFTALİ BİN ŞEFTALİ
 
     Fakir bir köyün yanıbaşında çeşitli meyve ağaçlarıyla dolu,bakımlı ve büyük bir bahçe uzanıyordu.Birkaç yıl önce köyün zengini susuz toprakları  köylülere satmış,bu verimli bahçeyi de kendi alıkoymuştu.Köylülere satılan topraklarda sadece buğday ve arpa yetiştirilebilirdi.
    Bu zenginin bahçesinde biri büyük diğeri küçük iki şeftali ağacı vardı.Bunlardan büyük olan ağaç,aşılıydı.İri ,sulu,eşsiz şeftaliler verirdi.Küçük şeftali ağacı ise binlerce çiçek açar ama tek bir meyve bile vermezdi.Bahçıvan ve hizmetliler bu ağaçlara nazar değmemesi için tepesine muska asmışlardı.Ama küçük olan şeftali ağacı bildiğinden şaşmaz asla tek bir meyve bile vermezdi.Adamcağız ,bu durumdan çok sıkıldı ve aklına ağacı korkutmak geldi.Bunun için…
Samed BEHRENGİ
 
 
A) İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.
1.Adam,ağacı korkutmak için ne yapmış olabilir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
2.Köylülere satılan topraklarda neler yetişebilirmiş?
……………………………………………………………………………………
 
3.) Ağaçlara nazar değmemesi için ne yapılırmış?
………………………………………………………………………………….
 
4.) Büyük ağacın şeftalileri nasılmış?
…………………………………………………………………………………
 
 
B) Aşağıda yer alan kelimelerin karşısına eş ve zıt anlamlısını yazınız.
 
1. ıslak:  ................. ....................
2. yaşlı:  ................. ....................
3. sual:  ................. ....................
4. temiz:  ................. ....................
 
 
C) ‘’Sıcak’’kelimesini gerçek ve mecaz anlamda cümle içinde kullanınız.
Gerçek anlamda cümle: ……………………………
Mecaz anlamda cümle: ………………………………
 
 
D) Verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.
*oradan-köylüler-ayrıldı-altınları-alarak
……………………………………………………………………………………
 
*olanları-pencere-kendiside-oturup-kenarına-seyretti
…………………………………………………………………………………..
 
 
E) Aşağıda verilen cümleleri okuyunuz.
 
Benzetme cümlesi ise ’’B’’ , Karşılaştırma cümlesi ise ‘’K’’ , örneklendirme cümlesi ise ‘’Ö’’ yazınız.
*Geçen yaz havalar bu kadar yağışlı değildi…………….
* Biberler zehir gibi acı çıktı……………..
*Baklava,mantı gibi yiyeceklerimiz dünyaca ünlüdür…..
*Galiba bu konuda senden daha iyiyim………
*Betül,arı gibi çalışkan bir öğrencidir…..
 
 
F.) Tabloyu uygun şekilde doldurunuz.
 
Kelimeler Harf sayısı Hece sayısı Ünlü harfleri
karikatür      
origami      
 
 
G) Harflerle verilen deyimlerin karşısına anlamını bulup numarayı yazınız.
A) Salkım saçak ......
B) Ağırdan almak .......
C) Bardağı taşıran son damla .......
D)Saçlarına ak düşmek ........
E)Şom ağızlı .........
 
1)Acele etmemek,,isteksiz görünmek
2)Yaşlanmak
3) Dağınık,düzensiz durum
4) Sonunda insanın sabrını tüketen söz,davranış vb.
5) Her olayı kötüye yoran
 
 
H) Aşağıda karışık olarak verilen olayları oluş sırasına göre numaralandırınız.
…………Düşünce de öyle bir çığlık attı ki,bütün dağ taş çınladı.
…………Birden Sahip Ali’nin ayağı kaydı.
………..Değneğini alır almaz yılana vurmaya başladı.
…………Yılana vurmakla kalmadı ,kaçmasına fırsat vermedi.
…………Sahip Ali,kıvrılıp yatan bir yılanın üstüne düşmüştü.Bir çığlık daha attı.
 
 
I) Çoktan seçmeli soruları dikkatlice okuyunuz,doğru cevabı işaretleyiniz.
 
1.) Nokta(.) nın kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kısaltmaların sonuna konur.       
B) Bitmiş cümlelerin sonuna konur.
C)Eş görevli sözcüklerin arasına konur.
D)Saat ve dakika arasına konur.
 
2.) I:Bağrına basmak:Sevgi gösterip,onu korumak
    II:Kafa tutmak:Direnmek,karşı gelmek
    III: Kabına sığmamak:Sevinç ve heyecandan ne yapacağını bilememek
    IV:Saçına ak düşmek: Kar tanelerinin kişinin saçına düşmesi
Yukarıda bazı deyimler anlamları ile verilmiştir ama bir deyimin anlamı yanlış verilmiştir.Kaç numaralı deyimin anlamı yanlıştır?
A) IV           B) III           C)II           D)I
 
3.) ‘’Şeker hastası olduğu için……….’’cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlarsak neden-sonuç cümlesi olmaz?
A) Çikolata ve şekerden uzak dururdu.
B) Annesi ve babası da şeker hastasıydı.
C) Yemesine ve içmesine dikkat ederdi.
D) Günde iki kere  kendine iğne vururdu.
 
4.) Hangi cümlede kesme işareti(‘) yanlış yerde kullanılmıştır?
A) Bugün Zeynep’ler bize gelecek.
B)TRT’nin haberlerini mi izliyorsun?
C) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi.
D)Hüseyin’in bacağı mı kanamış ?
 
5.) ‘’gül’’kelimesi hangi cümlede diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Çiçeklerden en sevdiğim güldür.
B) O kadar komikti ki gülmekten öldüm.
C) Çok gülen çok ağlar.
D) Gülme komşuna gelir başına.
 
6.) Satır sonuna sığmayan hangi sözcük yanlış şekilde ayrılmıştır?
A)……… kardeş-                   B) ………..bu-              
     im                                            lanık
 C) ……..…kah-                      D) ………televiz-
    kaha                                      yon
 
7.) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi bir metnin sonuç bölümünde yer alamaz?
A) Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.
B)Özetle diyebiliriz ki ne ekersen onu biçersin.
C)Günlerden bir gün yaşlı adam çocuklarını çağırmış.
D) Sonuçta,hayallerimizden asla vazgeçmemeliyiz.
 
8.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım söz konusudur?
A) Dinozorların boyu dev gibi uzundu.
B) Balıklar sanki bana göz kırpıyordu.
C) Seni beklemekten ağaca döndüm.
D) Hastalandığı için okula gidememişti.
 
9.) Hangi cümlenin sonuna farklı bir noktalama işareti konur?
A) Konuyu anladım mı anlamadım mı bilemiyorum
B) Sana daha kaç kez söylemeliyim bunu acaba
C)Tatlı mı tatlı şeker mi şeker bir çocuktu
D) Akşam size gelebilecek miyiz bilemiyorum
 
10.) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi bir vecize(özdeyiş) örneğidir?
A)Sakla samanı gelir zamanı
B) Bugünün işini yarına bırakma
C)Öğretmenler!Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.
D) Bir taşla iki kuş vurmak
 
11.)Tablo içinde verilen kelimeleri sözlük sırasına göre yerleştirirsek hangisi baştan 2.sırada yer alır?
kağıt kasa kandil kalorifer
  A) kalorifer        B) kasa         C)kandil        D) kağıt
 
12.) Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ‘’me ‘’hecesi yoktur?
A)Meral          B) Merve        C) Meliha       D) Medine
 
13.)Dilimize girmiş bazı yabancı sözcükler ve onların Türkçe karşılıkları seçeneklerde verilmiştir.Hangi kelimenin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?
A) Laptop                dizüstü bilgisayar
B) E-mail               elektronik posta
C) Reyting                sonuç
D) Navigasyon                  yol rehberi
 

tag 4. Sınıf Türkçe Dersi 2. Dönem Değerlendirme Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2022-02-25 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1319 kez ve en son 2023-11-27 19:17:56 tarihinde görüntülenmiş.