Dil ve Anlatım 12.Sınıf Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Soruları-2

Bu Testin En İyi Dereceleri:
Henüz rekor kaydı yapılmamış.
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Çalı hurması derler ( ) kırmızı bir yaban meyvesidir ( ) o renkteydi yüzü ( ) Sakalı on beş yirmi günlük vardı ( )
Yukarıda parantezle boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretlerinin getirilmesi uygun olur?

 • (-) (-) (!) (.)
 • (-) (-) (.) (.)
 • (,) (,) (;) (.)
 • (,) (,) (!) (.)
 • (-) (-) (;) (.)

Soru-2: Bahar yağmurlarını kana kana içmiş bu topraktan yöre halkının yıllardır görmediği ve cinsinin kaybolduğunu sandığı yabani çiçekler fışkırmış.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

 • Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
 • Özne, yüklem, nesne, zarf tümleci
 • Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
 • Dolaylı tümleç, özne, yüklem
 • Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem

Soru-3: Yapayalnızım, bir ben bir de annem var,
         I                                          II
Artık ondan başka dünyada nem var?
                                                  III
Benim ömrüm onun, onunki benim.
               IV                                 V

Numaralanmış sözcüklerden hangileri iyelik eki almamıştır?

 • I. ve III.
 • II. ve III.
 • I.ve V.
 • II. ve IV.
 • III. ve V.

Soru-4: Aşağıdaki dizelerden hangisinde bağfiil yoktur?

 • Günlerden bir gün, bir sabah erken
  Kuşluk vaktinde bülbüller öterken
 • Seviyorsam seni aşk ölümsüzdür gönlünce
  Aşıksan sensin hem gündüz, hem gece.
 • İnsan bir yanınca Kerem misali yanmalı,
  Uykudan bile mahşer gününde uyanmalı.
 • Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla,
  Halay çeken kızlar misali kol kola.
 • Buğulandıkça yüzü her aynanın,
  Beyaz dokusunda bu saf rüyanın...

Soru-5: I.     Düşüncenin ağırlıklı olarak işlendiği metinlerdir.
II.     Ele aldıkları konuyu kanıtlama kaygısı taşımazlar.
III.    Kimi zaman bilimsel verilerden yararlanırlar.
IV.    Gazete ya da dergide yer alırlar.
V.    Anlatım yalın ve nesneldir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, deneme ile makalenin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • II ve V
 • III ve IV
 • I ve II
 • I ve V
 • II ve IV

Soru-6: Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgülden önceki bölüm eksiltili cümledir?

 • Bugüne kadar yazmak için boşuna uğraşmışım; aslında yapmam gereken sözcükleri mısraya dizmekmiş.
 • Oradan gelirken hiçbir şeyleri yokmuş; buraya göçmüşler, sıfırdan başlamışlar işe.
 • Bir sürü eleştiri, karalama; kolaysa siz iki satır yazın bakalım.
 • Şimdiye kadar okuduğum en güzel kitaptı; müthiş etkilendim.
 • Yatmadan önce biraz müzik dinliyorum; bu, bütün yorgunluğumu alıyor.

Soru-7: Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

 • Öykü dinleyicisinden, şiir okurundan ya da tiyatro izleyicisinden farklı olarak, roman okurunun, okurlarının en yalnızı olduğu söylenmiştir.
 • Sinema; müzik, edebiyat, resim gibi sanatların hemen hepsinden daha fazla ilgiyle karşılanmaktadır.
 • Tiyatronun anlaşılması diğer sanat dalları kadar zihni bir çaba gerektirmez.
 • Tevfik Fikret en az Victor Hugo kadar romantik ve gerçekçidir.
 • Divan edebiyatının insani duyguları ifade edecek genişlikten uzak olduğunu söyleyebiliriz.

Soru-8: “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” (I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. (II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. (III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir.(IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. (V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.
Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

 • I
 • III
 • II
 • V
 • IV

Soru-9: Açıklama, yaygın bir anlatım biçimidir. Bu, hemen her çeşit konuya uygulanabilmesinden ileri gelir. Sözgelimi, bir sözcüğün tanımı, bir adresin açıklanması, bir bitkinin yapısı, bir tarihsel olgunun anlamı, davranışlarımızı etkileyen ruhsal bir etmen, bu anlatım biçimiyle işlenebilir.
Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Hangi konuların açıklama biçimiyle anlatılabileceği
 • Açıklamanın nasıl bir anlatım biçimi olduğu
 • Hangi nitelikteki anlatım biçimlerinin kullanıldığı
 • Açıklamanın yaygın bir anlatım biçimi oluşunun nedeni
 • Açıklamanın en beğenilen anlatım biçimi olduğu

Soru-10: Kendimi bilmeye gücüm yetmediği halde başka şeyleri.... bana gülünç geliyor.
Boş bırakılan yere aşağıdaki sözlerden hangisini getirirsek, anlatımı bozuk bir cümle ortaya çıkar?

 • öğrenmeye çalışmak
 • bilmiyor olmak
 • birilerine öğretmeye kalkışmak
 • anlamaya çalışmak
 • incelemeye kalkmak

Soru-11: Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden biri değildir?

 • Masalların ulusu ve ait olduğu toplum bellidir.
 • Olaylar gerçek dışı ve olağanüstülüklerle örülmüştür.
 • Hayatta mümkün olmayan ve çok istenen her şey masallarda gerçekleşir.
 • Olayların geçtiği yer de hayal unsuru olup genellikle Kafdağı’dır.
 • Bu türde kahramanlar cin, dev, gulyabani gibi hayal ürünü varlıkların yanı sıra insan ve hayvanlardır.

Soru-12: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Eski dostlarıyla pek görüşmek istemezdi.
 • Beğenmediğim yanlarından biri de herkesi eleştirmesiydi.
 • En çok sevdiği şey, ormanda yürüyüş yapmaktı.
 • Amacı, arkadaşlarını ikinci, kendisini birinci plana çıkarmaktı.
 • Onu tanıyan herkes, kendisinden övgüyle söz ederdi.

Soru-13: Aşağıdaki yazarlardan hangisi tiyatro türünde yapıt vermemiştir?

 • Necati Cumalı
 • Şinasi
 • Haldun Taner
 • Namık Kemal
 • Kemal Tahir

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar