Dil ve Anlatım 12.Sınıf Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Test Soruları-1

Bu Testin En İyi Dereceleri:
saka kuşu - 20.000
Sayın Ziyaretçi, testin cevap kontrolü ve rekor kaydı için üye girişi yapmalısınız.

Soru-1: Aşağıdakilerden hangisi fabl için söylenemez?

 • İnsanlara ders verme amacıyla yazılır.
 • Söz sanatlarına dayalı bir anlatımı vardır.
 • Didaktik (öğretici) şiir özelliği taşır.
 • Kahramanları bitkiler, hayvanlar olmasına rağmen asıl anlatılan insandır.
 • Dünya edebiyatında en güzel örneklerini Moliere vermiştir.

Soru-2: Loti'de göze ilk çarpan şey, duyuları işleyişteki ustalıktır. Bu gezgin yazar; etrafıyla, garip, çok keskin ve birkaç koldan temas halindedir. Tat alma, dokunma, işitme, görme duyuları, metnin içinde ustalıkla kullanılır.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Betimleme
 • Açıklama
 • Tartışma
 • Öyküleme
 • Tanımlama

Soru-3: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

 • Cehennem sıcağı bir hava bizi bekliyor.
 • Sonu gelmez bir uçurumun kenarındayım.
 • Hiç kimse yanındaki insanla konuşmuyor.
 • Yaz mevsimi insanları mest eder.
 • Karpuz mevsimi yaklaştıkça çiftçilerin yüzü gülüyor.

Soru-4: Aşağıdakilerin hangisinde sessiz benzeşmesine uyulmamıştır?

 • Yakıp yırtınıştım bütün mektuplarımı.
 • Çiftçi tarlasını sürüyor.
 • Sisler Bulvarı'ndan geçtim, sırılsıklamdı.
 • Yağmur bardakdan boşaltırcasına yağıyordu.
 • Çocuğun ipek tenine hafifçe dokundu.

Soru-5: I.  Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II.  Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
IV.  Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V.  Olaylar oldukça geniş yer tutar

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

 • II-IV-V
 • II ve IV
 • Yalnız IV
 • IV ve V
 • Yalnız V

Soru-6: I.   Bulutlar, gökyüzünü kapladı.
II.  Evin üç tarafını sarmaşıklar kaplamış.
III.  Annem, sabırla bütün yorganları kapladı.
IV.  Hepimizin içini bir sevinç kapladı.
V.  Oktay Sinanoğlu'nun başarıları tüm dünyayı kaplamış; ama biz onu tanımıyoruz.

Yukarıdaki cümlelerde "kaplamak" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

 • 5
 • 4
 • 3
 • 1
 • 2

Soru-7: Geçişsiz fiiller, edilgen yapıldığında cümlede özne bulunmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu kurala örnek gösterilebilir?

 • Karlı havada, zincirsiz yola çıkılmaz.
 • Bugün okulun bütün camları temizlendi.
 • Binanın ışıkları birden söndü.
 • Bütün çöplükler belediyece ilaçlandı.
 • Seyirciler aranarak stada alındı.

Soru-8: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 • Bence batı, Avrupa Birliği'ne yeni bir bakış açısı getiriyor.
 • Buraya kadar gelip de Uludağ'a çıkmamak olur mu?
 • Reşat Nuri'nin Çalıkuşu romanı edebiyatımızın klasiklerindendir.
 • Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nda nice şehitler verdi.
 • Başvuruların Bursa Valiliği'ne şahsen yapılması gerekiyor.

Soru-9: Aşağıdakilerden hangisi, gerçek yaşamdan kaynaklanan yazılar arasında değildir?

 • Biyografi
 • Gezi yazısı
 • Deneme
 • Anı
 • Günlük

Soru-10: Yazarın, ana düşünceyi yazının başında, ortasında ya da sonunda verebileceği gibi, yazının tamamına da yayabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni nedir?

 • Özne - yüklem uyumsuzluğu
 • Çatı uyumsuzluğu
 • Nesne eksikliği
 • Tamlayan ekinin gereksiz kullanımı
 • Yanlış sözcük kullanımı

Soru-11: (I) Eleştiri, çağımızda bir uzmanlık alanına dönüşmüştür. (II) Müzik eleştirisiyle tiyatro, hatta şiir eleştirisiyle roman eleştirisi bile epeyce farklılaşmıştır. (III) Eleştirmen bugün: "Sanatın tüm alanlarıyla ilgili söz söyleyebilirim." deme cesaretine sahip değildir. (IV) Eleştiri, nesnel bir yaklaşımla yapıldığında kuşkusuz daha da etkili olacaktır. (V) Kendi alanında yetkin olabilen eleştirmenler, değerli görülüp beğenilmektedir. (VI) Çağımızda artık, çok alanda az şey bilmek yerine tek alanda çok şey bilmek önemli sayılmaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

 • III.
 • VI.
 • II.
 • V.
 • IV.

Soru-12: Yapıtta biçim; bir duyguyu, bir düşünceyi en iyi, en açık sözlerle, seslerle, çizgilerle yansıtmak demektir. Biçimce zayıf bir yapıtın yarına kalacağı düşünülemez. Özce ne denli yeni, ileri ve güzel olursa olsun, biçimce açık, sağlam ve olgun değilse yapıt başarıya ulaşmış sayılamaz; çünkü...
Bu parça, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

 • örnekleri aştıkları, kalıplan kırdıkları, dili tazeledikleri öngörülür.
 • böyle bir yapıtta özle biçim birbirine uymamalı, birbirinden uzaklaşmalıdır.
 • başarılı yapıt, öze en uygun, özü en iyi canlandıran, en güzel biçimi kuran yapıttır.
 • kalıcı yapıt, sesini geleceğe duyurur; yani klasikleşir.
 • geçmişten günümüze gelen yapıtların yapıca çok güçlü oldukları görülür.

Soru-13: Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ad tamlaması, tamlananı sıfat tamlaması olan bir ad tamlaması vardır?

 • Ülkemiz aydınlarının yanlışı, olaylara tek açıdan yaklaşmalarıdır.
 • Yönetim anlayışının gelişmesinde üç ana aşamadan söz edilebilir.
 • Sınırlı düşünme gücünü, geleceği kuramayan, basit insanlar ortaya çıkarmıştır.
 • İnsan beyninin yaratıcı gücü, gelişmek için toplumsal bir ortama muhtaçtır.
 • Bugünkü bilimsel ve teknik gelişme, yarınlarımızı da etkileyecektir.

Soru-14: "Üzerinde"I beni uyutan minder
Yavaş yavaş girer "ılık"II bir suya
Hint'e doğru yelken "açar"III gemiler
Bir "uyku"IV "aleminde"V doğar dünya

Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi yapıca türemiştir?

 • II. ve IV.
 • I. ve II.
 • I. ve III.
 • III. ve V.
 • III. ve IV.

Soru-15: Söz söyleyenin taşkın duygu ve düşüncelerini anlatmaya yarayan sözcüklere "ünlem" denir. Ayrıca, yansımalar ve sesimizi yükselterek söylediğimiz dilekler de ünlem niteliğindedir. Bu nedenle ünlem niteliği taşıyan bütün sözcükler, türü ne olursa olsun, ünlem sayılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, tür değiştirerek "ünlem" olmuştur?

 • Hah, soyguncuyu nihayet yakalamışlar!
 • Küçük! Bağırmasaydım ezilecektin.
 • Seyirciler "Yuh!" diye bağırmış.
 • Yasak levhasını da görmemiş!
 • Vay! Sen misin Yusuf?

Soru-16: Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklemi zaman yönünden nitelemiştir?

 • Rüzgâr orada uğuldar Tarlalar yavaşça dalgalanır
 • Tozlu yollardan geçtik Çamlıbel'den Tokat'a doğru
 • Tokat'a giderken bir derin Vadi var her tarafı yeşil
 • Ben dün akşam geçtim oradan Bir su gibi dibinden ekinlerin
 • Vadide bir değirmen Suya olmuş engel

Soru-17: ilköğretim, bozkır, incesu sözcükleri aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşmuştur?

 • İkinci sözcük öz anlamını yitirmiştir.
 • Birinci sözcük öz anlamını yitirmiştir.
 • Her iki sözcük de öz anlamını yetirmiştir.
 • Sıfat tamlamasının kaynaşmasıyla oluşmuştur.
 • Belirtisiz ad takımının kaynaşmasıyla oluşmuştur.

Soru-18: Kimi zaman söylenmesinden kaçınılan bir sözcük yerine, daha güzel anlamlı bir sözcüğün kullanılmasına güzel adlandırma denir.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

 • Doktor Bey hastaya reçeteyi uzattı.
 • Ona göre, iyi saatte olsunlar işe karışmıştı.
 • Eylül ortalarında ilk yağmurlar düştü.
 • Eski bir saat kulesinden, tatlı bir melodi duyuluyor.
 • Bu gece, en az dört saat çalışmalıydı.

Soru-19: Aşağıdakilerden hangisi nesnel eleştirinin bir özelliği değildir?

 • Açıklama ve çözümlemelere başvurmak
 • Benzer metinleri karşılaştırmak
 • Yapıta sadık kalmak
 • Önyargılardan arınmak
 • Sanatçının özel yaşamını dikkate almak

Soru-20: Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

 • Ne kadar güzel biri olduğunu bilmiyordum.
 • Bu konuda ne kadar duyarlı olduğumu bilirsin.
 • Beni burada ne kadar bekledin?
 • Bütün bu kitapların hepsi ne kadar tuttu?
 • Ne kadar da vurdumduymaz bir insansın sen.

CEVAP KONTROLÜ İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPMALISINIZ !

Reklamlar