Yönetici Sekreterliği Deneme Sınavı

Yönetici Sekreterliği Deneme Sınavı

Yönetici Sekreterliği Deneme Sınavı

1-Bir örgüt ile,üretim yapmak yada hizmet vermek için,amaca yönelik yapılması gereken tüm faaliyetleri,doğru bilgi,doğru zaman ve doğru iletişim ile,planlı bir şekilde yürütmeye ne denir?

A-ÖRGÜT,B-YÖNETİM,C-PLANLAMA,D-SİSTEM,E-ORGANİZASYON.

2-Hangisi büronun ,işlevlerinden biri değildir?

A-BİLGİNİN ALINMASI,B-BİLGİNİN KAYIT EDİLMESİ,C- BİLGİNİN İLETİLMESİ,D-VARLIKLARIN KORUNMASI,E-BİLGİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

3-Büronun faaliyet alanına hangi personel girmez?

A-BÜRO YÖNETİCİSİ,B-MEMUR,C-SEKRETER,D-ŞOFÖR,E-YARDIMCI PERSONEL.

4-Hangisi büro yönetiminin temel fonksiyonlarından değildir?

A-PLANLAMA,B-ÖRGÜTLEME,C-MOTİVASYON,D-KONTROL,E-PERSONELE SOSYAL HAK SAĞLAMA.

5-Etkili planlamayı engelleyen etmenlerden değildir?

A-KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK,B-ZAMANIN GENİŞLİĞİ,C-YÖNETSEL SORUNLAR,D-PLANLAMA MASRAFLARI,E-İNSAN ETMENİNİN DOĞURDUĞU SORUNLAR.

6-Plan ile karar arasındaki temel fark nedir?

A-PLAN DAHA UZUNDUR,B-KARAR DÜŞÜNÜLEREK VERİLİR,C-PLANIN KARARA GÖRE DAHA AYRINTI

LI OLMASI VE BİLİMSEL NİTELİK TAŞIMASIDIR,D-PLAN ÇİZİLİR,KARAR UYGULANIR,E-KARARIN PLANA GÖRE DAHA AYRINTILI OLMASI.

7-İş yerinde yada büroda verimliliğin ve üretimin en üst düzeyde olabilmesi amacıyla insan-makine çevre uyumunu sağlamak ve fiziksel,psikolojik ve sosyolojik şartları iyileştirmek için alınan tedbirlere ne denir?   

A-ETKİLİ ÇALIŞMA,B-VERMLİ ÇALIŞMA,C-ÜRETİMİ ARTTIRMA,D-ERGONOMİ,E-SOSYAL ŞARTLARI İYİLEŞTİRME.

8-Bürolarda çalışma koşullarına etki eden faktörlerden değildir.   

 A-AYDINLATMA,B-ISITMA VE SOĞUTMA,C-GÜRÜLTÜ,D-ESTETİK DÜZENLEMELER,E-TÜM ÇALIŞANLARIN AYNI ÜCRETİ ALMASI.

9-Herhangi bir dilden bilinen tarihi seyir içinde veya daha önceden ayrılmış olup ses,şekil ve kelime ayrılıkları gösteren kollara ne denir?

A-AĞIZ,B-KONUŞMA DİLİ,C-LEHÇE,D-DİKSİYON,E-KELİMELERİ DOĞRU TELAFFUZ.

10-Türkiye Türkçesinin edebi ağzı hangisidir?

A-İSTANBUL AĞZI,B-ERZURUM AĞZI,C-TRABZON AĞZI,D-DENİZLİ AĞZI,E-HALK AĞZI.

11-Güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşma ya yardımcı diğer unsurlarla uyumlu bir biçimde kullanılabilmesi sanatına ne denir?

A-HİTAP ETME,B-GÜZEL KONUŞMA,C-DİKSİYON,D-ETKİLİ KONUŞMA,E-ÜSLUP.

12-Konuşmacı düşüncelerini,duygularını ve bilgilerini karşı tarafa aktarırken (üslup) adı verilen değişik yollar kullanmaktadır.Bu üç üsluptan biri hangisidir?

A-DÜZ ÜSLUP,B-KARIŞIK ÜSLUP,C-HALK ÜSLUBU,D-YUMUŞAK ÜSLUP,E-DOĞRU ÜSLUP.

13-Bir dili seslerinin oluşumları,boğumlama,özellikleri,kelimelerdeki sıralanışları,yüklendikleri görevler ve uğradıkları çeşitli değişmeler açısından inceleyen gramer dalına ne denir?

A-GÜZEL KONUŞMA,B-HİTABET SANATI,C-FONETİK,D-DİKSİYON,E-HİÇBİRİ.

14-Konuşma organlarının boğazdan çıkan sese biçim vermek için topluca çalışmasına ne denir?

A-DİKSİYON,B-ARTIKÜLASYON,C-FONETİK,D-GÜZEL SES ÇIKARMA,E-HİÇBİRİ.

15-Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun herhangi bir noktasındaki boğumlanması ile oluşan ve yayılarak kulaklarla algılanan titreşime ne denir?

A-NEFES,B-TİTREŞİM,C-DİKSİYON,D-SES,E-FONETİK.

16-Göğüs boşluğundan dudaklara kadar varan kısma ne denir?

A-SES OLAYI,B-KONUŞMA AYGITI,C-SES YOLU,D-NEFES BORUSU,E-NEFES YOLU.

17-Solunum,canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için oksijenli havayı akciğerlere çekme ve karbondioksiti verilen havayla dışarı çıkarma işlevini görür.İkinci işlevi nedir?       

A-DÜŞÜNMEYİ SAĞLAR,B-CANLILARIN YAŞAMASINI SAĞLAR,C-KONUŞMAYI SAĞLAR,D-GÜLME SAĞLAR,E-NEFES SAĞLAR.

18-Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az yada çok oluşuna ne denir?

A-DURAK,B-SES TİTREKLİĞİ,C-TİZ VE KESKİN SES,D-NORMAL SES,E-TON.

19-Konuşanın önem verdiği,anlam katmak istediği kelimelerde başvurduğu ton,kelime ve heceler arasında yükseklik ve yoğunluk bakımından meydana getirdiği farklara ne denir?

A-TONLAMA,B-SES AYARI,C-DİKKAT ÇEKME,D-DURAK,E-HİÇBİRİ.

20-İnsanların duygu,düşünce ve isteklerini ifade etmek için kullanabileceği en önemli araç  hangisidir?

A-İLETİŞİM,B-DİKSİYON,C-TELEFON,D-DİL,E-TELEVİZYON.

21-Kalın sesleri ince seslerden ayıran niteliğe ne ad verilir?

A-ŞİDDET,B-YÜKSEKLİK,C-TINI,D-PES SES,E-NET SES,

22-Aşağıdakilerden hangisi soluk alma şekillerinden biri değildir?

A-GÖĞÜSTEN,B-KABURGADAN,C-KARINDAN,D-MİDEDEN.

23-Gürültü niteliğinde olmayan sese ne ad verilir?

A-MÜZİK,B-SELEN,C-FONETİK,D-TINI,E-VIZILTI.

24-Konuşurken pes perdelerinin değişmesine ne ad verilir?

A-TONLAMA,B-DİKSİYON,C-SELEN,D-BÜKÜM,E-HİÇBİRİ.

25-Diksiyon,konuşma öncesinde alınan nefesle,nefesimizin oluşturduğu seslerle ilgilidir?Artiküle etmek ne demektir?        

A-SESİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ,B-SESİN PES VEYA TİZ ÇIKMASI,C-SESİN YÜKSEK VE ETKİLİ ÇIKMASI,D-SES UYUMU SAĞLANMASI,E-HİÇBİRİ.

26-Göğüs boşluğu-akciğer-gırtlak-kirişler-küçük dil-damak-diş etleri-dudaklar-geniz-burun buların hepsine birden ne denir?      

A-KONUŞMA DİLİ,

B-KONUŞMA AYGITI,

C-KONUŞMA ORGANLARI,

D-KONUŞMA KOLAYLIĞI,E-HİÇBİRİ.

27-Selen kusurlarına bakacak olursak,bunların,KUVVETSİZLİK,SES TİTREKLİĞİ ve...................ses olmak üzere üç şekildedir.boşluğu doldurunuz.

A-PES SES,B-DETONE SES,C-TİZ VE KESKİN SES,D-GÜRSES,E-HİÇBİRİ.

28-Söylenen yada okunan bir metnin solunum yerlerinin oluşturduğu,söz söyleyenin yorulmasına  engel olan beklemelere ne denir?

A-TONLAMA,B-SELEN,C-DİKSİYON,D-TON,E-DURAK.

29-Konuşurken kullandığımız ses tonlarına “esas tonlar” adı verilmektedir.Her türlü insan sesi yükseklik bakımından üç esas tonda sıralanmaktadır.Bunlar pes,orta ve .........dir.Boşluğu doldurun.

A-KALIN,B-TİZ,C-DETONE,D-YUMUŞAK,E-SERT.

30-Göğüs sesi adı verilen,seslerin alçalan bir tonla seslendirilmesine ne denir?

A-PES,B-ORTA,C-TİZ,D-YUMUŞAK,E-KALIN.


tag Yönetici Sekreterliği Deneme Sınavı indirmesiz sorular soru bankası soru sitesi yazılı soruları yazılı soruları esas tonlar ne denir

2012-12-10 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 3645 kez ve en son 2024-06-24 19:52:19 tarihinde görüntülenmiş.