Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Test Soruları ve Cevapları

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Test Soruları ve Cevapları

TEST SORULARI
1-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arasındaki farklılıkların nedenlerinden biri değildir?
a) Kapasite          b) Hız           (c) Güvenlik                 d) Maliyet

 

2-Yazılım nedir?
(a) Donanım ile kullanıcı arasındaki iletişimi kuran ve donanımı kontrol eden programlar
b) Bilgisayarın fiziksel olarak algılanabilen tüm parçaları
c) Bilgisayarda bilgilerin geçici olarak tutulduğu bir donanım elemanı
d) Bilgisayarda bilgilerin kalıcı olarak saklandığı ve diğer adı ROM olan donanım elemanı

 

3-Bilgisayarın temel çalışma mantığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ifade edilebilir?
a) Veri-İşlem-Bilgi                        b) RAM-ROM-Sabit disk
c) Klavye-Ekran-Kasa                 d) Bilgi-İşlem-Veri

 

4-Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 1 Kilobyte = 8 Bit
b) 1024 MB = 1 KB
(с) 1 KB = 1024 Byte
d) 1 GB - 1024 KB

 

5-Aşağıdakilerden hangisi depolama birimi değildir?
a) Sabit disk            b) RAM                 c) ROM                  (d) Anakart

 

6- ………………… bilgisayardaki tüm donanım elemanları arasındaki iletişimi sağlar, bazı donanım elemanları ..................üzerinde yer alır; bazı donanım elemanları ise...................... kablolarla bağlıdır.

Yukarıdaki ifadeyi doğru yapan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) RAM                (b) Anakart               c) Sabit disk                     d) İşlemci

 

7-RAM bellek için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellektir.
b) RAM bellek üzerinde o an çalışan programların bilgileri yer alır.
c) Elektrik kesildiğinde RAM bellek üzerindeki bilgiler silinir.
(d) RAM bellek aynı zamanda yardımcı bellek olarak adlandırılır.

 

8-Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımlarına bir örnek olarak verilebilir?
(a) Kelime işlem programı           b) Makine dili
c) İşletim sistemleri                    d) Programlama dilleri

 

9-Aşagıdakilerden hangisi bir yazılım çeşidi değildir?
a) İşetim sistemleri                      b) Uygulama yazılımları
c) Programlama dillleri               (d) Yerel Alan Ağı

 

I. Klavye                II. Fare                     III. Yazıcı                   IV. Tarayıcı
10-Yukarıdakilerden hangisi giriş birimidir?

a) I, II             b) I, II, III             (c) I, II, IV                d) I, IV

 

11-Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir? yazılısoruları.com
a) Oyun çubuğu         b) Ekran           (c) Yazıcı              d) Optik okuyucu

 

12-İşlemci nedir?
(a) Bilgisayarda gerçekleştirilen tüm işlemleri yürüten ya da işlemlerin diğer donanım elemanları tarafından yürütülmesini sağlayan donanım elamanı.
b) Bilgisayardaki tüm donanım elemanları arasındaki iletişimi sağlayan donanım elemanı.
c) Bilgisayarda o an çalıştırılan programların bilgilerini tutan ve bilgisayar kapatıldığında üzerindeki bilgilerin silindiği donanım elemanı,
d) Bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlayan bir programdır.

 

13-Tarayıcının işlevi nedir?
a) Bilgisayardaki bilgileri kâğıda aktarmak
(b) Kâğıttaki bilgileri bilgisayara aktarmak
c) İnternette aradığımız bir konuyu taramak
d) bilgisayardaki dosyaları taramak

 

14-Derleme nedir?
(a) Bilgisayarda bir programlama dili kullanılarak program yazılması
b) İşletim sisteminin donanım elemanlarını ve çevre birimlerini kontrol etmesi
c) Programlama diliyle yazılmış programın makine diline çevrilmesi
d) Bilgisayara ait sistem bilgilerinin ROM belleğe yazılması

 

15-Aşağıdakilerden hangisi işletim sisteminin bir özelliği değildir?
(a) Bilgisayar kapandıktan sonra da çalışarak bilgisayarı uyanık tutmak
b) Bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasındaki iletişimi sağlamak
c) Çevre birimleri ile işlemci arasındaki ilişkileri düzenlemek
d) Bilgisayarın fiziksel yapısını kullanıma hazırlamak

 

16-Aşağıdakilerden hangisi bir yazılım çeşidi değildir?
a) İşletim sistemleri
b) Uygulama yazılımları
(c) Bilgi otobanı
d) Programlama dilleri

 

17-Geniş alan ağı (WAN) nedir?
a) Dünya çapındaki tüm bilgisayarların birbirlerine bağlanmasını sağlayan ağ
b) Birbirine yakın bilgisayar sistemlerinim birbirleriyle bağlanmasıyla oluşturulan bilgisayar ağı
c) Aralarında ağ kurulu bir grup bilgisayarın fiziksel görünümü
(d) Coğrafi olarak birbirine uzak yerlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanmasıyla oluşan ağ

 

18-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yazılım, donanımla kullanıcı arasında iletişim kuran, donanımı kontrol eden programlardır.
b) RAM, bilgilerin geçici olarak tutulduğu, üzerinde o an çalışan programların bilgilerini tutan bellektir.
c) Optik okuyucu bir giriş birimidir.
(d) Byte, bilgisayarda kullanılan kapasite ölçü birimlerinin en küçüğüdür.

 

19-Aşağıdakilerden hangisi bir programlama dili değildir?
a) Pascal         b) Cobol           (c) Windows XP               d) Delphi

 

20-RAM ve ROM ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
(a) RAM bilgilerin kalıcı olarak tutulduğu bellektir.
b) ROM üzerine bilgileri kalıcı olarak kaydedebiliriz ve sonradan değiştirebiliriz
c) ROM üzerindeki bilgiler bir kere kaydedilir ve bir daha değiştirilemez.
d) RAM üzerinde yer alan bilgiler üzerindeki elektrik kesilse bile silinmez.

 

21-Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda giriş birimlerinden biridir?
a) Ekran               (b) Fare                   c) Yazıcı                 d) Hoparlör

 

22-Aşağıdakilerden hangisi hem giriş hem de çıkış birimleri arasında yer almaz?
a) Klavye                   (b) Ekran               c) CD-ROM               d) Tarayıcı

 

23-Ana belleğin sadece okunabilen, silinemeyen ve değiştirilemeyen kısmına ne ad verilir?
a) RAM Bellek             (b) ROM Bellek              c) Hard Disk           d) CPU

 

24-Aşağıdakilerden hangisi donanım parçalarından biri değildir?
A) Klavye      B) Mouse       С) Kasa       (D) Windows       E) Hoparlör

 

25- Yazılım ve donanımların bütününe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim         B) Bilişim         C) Teknoloji      D) Ulaşım     (E) Bilgisayar

 

26- Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar çeşidi değildir?
A)Dizüstü            (B)Ana            C)Ağ            D) Ev            E) Mini

 

27-Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
(A) Çizici        B) Fare        C) Klavye      D) Optik Disk       E)Optik Okuyucu

 

28-Aşağıdakilerden hangisi hem giriş hem çıkış birimi değildir?
A) Modem       B) Bluetooth         (С) CD Writer      D) Disket         E) Optik Disk

 

29- Touchpad kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fare          B) Klavye           (C) Dokunmatik Altlık       D) Ekran           E) Oyun Konsolu

 

30- Aşağıdakilerden hangisi fare çeşidi değildir?
(A) Seri               B) Optik             C) PS/2            D) Multimedia          E) Kablosuz

 

31- Aşağıdakilerden hangisi ekran çeşitlerindendir?
(A) LCD            В) Masaüstü        С) Laptop        D) Monitör        E) Televizyon

 

32- Aşağıdakilerden hangisi Mürekkep Püskürtmeli Yazıcıdır?
A) Laser Printer               (В) Ink Jet Printer              C) Dot Matrix D) USB Printer           E) Hiçbiri

 

33- Aşağıdaki depolama araçlarından hangisi kapasitesi en yüksek olandır?
A) Zip Disk                                     B) Flash Disk                                    (C) Sabit Disk   D) Bellek Kartları                         E) Disket

 

34- Hem CD okuyup yazabilen hem de DVD okuyup yazabilen aygıt hangisidir?
A) CD-ROM                                        B) DVD-ROM                              C) CD-WRITER (D) DVD-WRITER                                E) Hepsi

 

35- 2 GB kaç MB eder?
A) 256         B) 512      C) 1024        (D) 2048          E) 4096

 

36- "Kütük kullanımı, kopyalama, disket biçimlendirme, disket yedeğinin alınması gibi işlemleri ve program yazım aşamalarını kolaylaştıran program gurubudur." İfadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Üst Düzey Diller
B) Alt Düzey Diller
(C) Yardımcı Programlar
D) Bedava Yazılımlar
E) Serbest Yazılımlar

 

37- "Veri iletmek ve bilgisayar kaynaklarını ortak kullanmak amacıyla birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasına ……………………. denir.
İfadesinde noktalı olan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(A) Ağ       B) Bağ       C) Bahçe      D) Bağlantı        E) İletişim

 

38- Aşağıdakilerden hangisi modem çeşitlerinden değildir?
A) ADSL      (B) Kablo      C) GPRS      D) Harici        E) Hub

 

39-Aşağıdakilerden hangisi virüs çeşitlerinden değildir?
A) Dosya Virüsleri
B) Solucanlar
C) Truva Atları
D) Şaka Virüsleri                                                                                                                       

(E) Kızdırma Virüsleri
 

1-c                                                                            
2-a                                                                           
3-d                                                                           28-c
4-c                                                                            29-c
5-d                                                                           30-a
6-b                                                                           31-a
7-d                                                                           32-b
8-a                                                                            33-c
9-d                                                                           34-d
10-c                                                                         35-d
11-c                                                                         36-c
12-a                                                                         37-a
13-b                                                                         38-b
14-a                                                                         39-e
15-a
16-c
17-d
18-d
19-c
20-a
21-b
22-b
23-b
24-d
25-e
26-b
27-a


tag Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Test Soruları ve Cevapları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2017-03-25 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 146974 kez ve en son 2024-07-24 02:47:02 tarihinde görüntülenmiş.