Anlatım bozuklukları ile ilgili test soruları ve cevapları

Anlatım bozuklukları ile ilgili test soruları ve cevapları

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST SORULARI

1.   Aşağıdakilerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)   Düşüncelerini destekleyen ve katılan kişileri aradı durdu.

B)   Bu ayki aidatı ödemeyi unutmuşuz galiba.

C)  Sonbaharın gelmesiyle havalar iyice soğudu.

D)  Günümüzde, internet kullanımı hızla yayılıyor.

E)   Genellikle bilgisayar oynayarak günlerini geçiriyor.

 

2.    Yabancı sözcüklerin dilimizi zenginleştirdiği şöyle dursun, tam aksine fakirleştirmektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Çelişen sözlerin bir arada kullanımı

B)   Özne eksikliği

C)  Çatı uyumsuzluğu

D)  Nesne eksikliği

E)   Gereksiz ek kullanımı

 

3.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yerinde kullanılmamış bir deyim vardır?

A) Çıkarlarını korumak istiyorsan nabza göre şerbet vermeyi bilmen gerekir.

B) Adamın bam teline bastığında sana tabi ki kızacaktır.

C) Başarıya ulaşmak için abayı yakıp zorlukları tek tek aşmalısın.

D) Çıkar ağzındaki baklayı da gerçekleri biz de bilelim.

E) Elindeki sermayeyi kediye yükleyince sonuçlarına katlandı.

 

4.   Aşağıdakilerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bu işte de asla başarılı olunacağım sanmıyorum.

B)   Konuları bir de bu açıdan ele alsak iyi olur sanırım.

C)  Dünyaya bir daha gelirsem öğretmen olmak isterim.

D)  Şair, çağın nabzını tutan adamdır bence.

E)   Buradan her geçtiğimde seni hatırlarım.

 

5.   Toplantıda öğretmenler, öğrenciler üzerinde çok etkili olduğu vurgulandı.

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A)  Kitabın yeni basımı için kurumun bir an önce karar vermesi gerekiyor.

B)  Milli takımımız bir üst tura çıkması bütün yurtta sevinçle karşılandı.

C)  Şirketimiz hakkında çıkan tüm yalan ve ka­ralama niteliği taşıyan haberlere cevap verecek.

D)  Bu bina, inşaat ucuz malzemeleriyle yapıldığından pek güvenilir değil.

E)   Kimin başarılı kimin başarılı olmadığı bir­kaç gün içinde anlayacağız.

 

6.   Bu kadar zayıflamasının nedeni sürekli, geçmiş günleri düşünmesindendir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Gereksiz ek kullanılması

B)   Tamlamanın yanlış yapılması

C)  Ekeylemin yanlış kullanılması

D)  Yüklemine göre olumlu cümle olması

E)   Öznenin birden çok sözcükten oluşması

 

7.   Ne benim ne de senin sözlerin tutarlıydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gider­mek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)   "de" bağlacı cümleden atılmalı.

B)   "tutarlıydı" yerine "tutarlıdır" denmeli.

C)  "sözlerin" sözcüğü "sözlerimiz" şeklinde değiştirilmeli.

D)  "ne...ne" bağlacı cümleden çıkarılmalı.

E)   "tutarlıydı" yerine "tutarsızdı" getirilmeli.

 

8.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)   Yetkililer, yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere kamyonlar arıyordu.

B)   Köylülerin bütün çabasına rağmen, evlere su getirme projesi bu yıl da gerçekleştirilemedi.

C)  İki gündür yağan kar yağışının sonucunda, birçok evin yıkıldığı tespit edildi.

D)  Temizlik işlerinden sıkılan bayanlar için, pratik bilgilerin verildiği televizyon programı başlatıldı.

E)   Bestelediği şarkıların tamamında bir hüzün havası vardı.

 

9.   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bir gün sen de beni anlayacak, bana hak vereceksin

B)   Hiç kimse bulunduğu yerden kalkmasın, sessizce otursun.

C)  Yağmur, bardaktan boşanırcasına yağıyor; rüzgâr, deli gibi esiyordu.

D)  Rezervasyon yaptıranlar yerlerini almış, diğerleri bilet kuyruğuna girmişti.

E)   Elinde kalan son malını da sattı, köyden bir yer alıp oraya yerleşti.

 

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ama" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A)   Arabayı alabilirsin; ama yıkayacaksın.

B)   Tavırları kötüydü; ama giderek düzeldi.

C)  Aralarındaki tartışma bitti; ama hâlâ konuşmuyorlar.

D)  Sinemaya gidebilirsiniz; ama kardeşinizi de götüreceksiniz.

E)   Başarılıydı; ama inançlı ve kararlıydı aynı zamanda.

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Kendisine atılan bu iftiraya tahammül ede­medi.

B)   Aile, çocuğun hayatında çok önemli bir yer kapsar.

C)  Hiçbiri, sınavda ikinci soruyu çözememiş, çok düşük notlar almıştı.

D)  Televizyondaki programlardan nefret edi­yor, hiç sevmiyorum.

E)   Öğretmen, en iyi insanları geleceğe hazırlar.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İş yerinizdeki sorunları, asla dışarı taşımamalısınız.

B) Ne dün ne de bugün bize gelebilmişti arka­daşım.

C) Her gün kravatını ve gömleğini giymeyi alışkanlık edinmişti.

D) Takdir belgesini alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyordu.

E) Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlığı gidermeye çalışıyoruz.

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamirin eksikliği bir anlam karışıklığına yol açmaktadır?

A)  Hayatın bir roman olurdu, inan ki yazsaydın.

B)  Görür görmez onu çok beğenmiş, âşık olmuştu.

C)  Karşılıklı atışmalarınızın bitmesi hepimizi çok rahatlatacak.

D)  Polisler, geçen hafta evini aramış diye duydum.

E)   Dilimizdeki yabancı sözcükler, her geçen gün artıyor.

 

14.  "Bilimsel gelişmelere merakı yüzünden bu tür yayınlara..." cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlatım bozukluğu oluşur?

A)   çok zaman ayırırdı.

B)   dünyanın parasını harcardı.

C)  büyük önem verirdi.

D)  etki etmeye çalışırdı.

E)   abone olmayı severdi.

 

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Dil, milletimizin vazgeçilmez öğesi olduğundan ona sahip çıkmalıyız.

B)   Trabzon'un havası herkesi iyileştiriyor ve yeniden yaşama döndürüyormuş.

C)  Sözünü ettiğiniz konuda kimse araştırma yapmamış, eser vermemiştir.

D)  Kantinde sigara içen öğrencilere bağırıp dışarı çıkardı.

E)   Burada en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum.

 

16.  Artık halkın ekonomik durumu tamamen iyileşti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Yüklemin işteş çatılı olmasından

B)   Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından

C)  Sözcüklerin anlamına uygun olarak kulla­nılmamasından

D)  Tamlama yanlışlığından

E)   Cümle başında zarf kullanılmasından

 

17.  Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bu toplumda cimri ve hayırsever olmayanların yeri yok.

B)   Evin odaları çok büyük olduğu için ev ısınmıyordu.

C)  Ben de bir zamanlar deli gibi sevmiştim.

D)  Hayatındaki tüm engelleri aşmayı başarmış biridir.

E)   Bir kitap çıkarabilmek için gece gündüz çalışıyoruz.

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A)  Ailesinin kaza yaptığını öğrenir öğrenmez hemen hastaneye koştu.

B)   Kaç gündür gönlünce bir ev bulamamıştı.

C)  Başarılı olmak istiyorsan daha çok çalışman gerekir.

D)  Gelecek yıl belki Karadeniz turu yaparız.

E)   Dünkü sağanak yağmur, oldukça şiddetliydi.

 

19.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılık" sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A)   Yaptığı iyiliklere karşılık bekleyen biri değildir.

B)   Arkadaşının bu kırıcı sözüne karşılık vermedi.

C)  Çok çalışmama karşılık istediğim başarıyı yakalayamadım.

D)  Bu başarısına karşılık dershane ona ödül verdi.

E)   Yaptığın iyilikleri karşılıksız bırakmam.

 

20.  Aşağıdakilerin hangisinde, özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A)   Hiçbir sanatçı yalnız günü kurtarmak için yazmaz; kalıcı olmaya özen gösterir.

B)   Türkiye için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor artık.

C)  Yazarın bu eserini herkes okumalı ve sahip çıkmalıdır.

D)  Bütün söylenenleri yapacağına dair bana söz ver.

E)  Her insanın gönlünde bir tilki yatar.

 

21."Ben yokken oğluma iyi davranmanı ve arkadaş olmanı istiyorum." cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Hafta sonu babasını aramış, az da olsa konuşmaya çalışmıştı.

B) Yazdığı romanı kimseye okutmuyor, beğenilmeyeceğinden korkuyordu.

C)  Misafirlerin gelmesini meydanda beklemiş; ama gece olunca vazgeçmişti.

D) Telefonun sesini duymadım, bu nedenle de cevap veremedim.

E) Söylediklerimi anlayacağınızı umuyor, hiç şüphe duymuyorum.

yazılısoruları.com

22.Salonumuzdaki bir çiçeğin renkleri ne kadar canlı, tazeliği ne derece parlak olursa olsun sert rüzgârlara, sonsuz fırtınalara, büyük kasırgalara dayanamaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Gereksiz sözcük kullanılmasından

B)   Bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

C)  Sözcüğün, anlamına ve işlevine uygun kullanılmamasından

D)  Özne eksikliğinden

E)   Tamlama yanlışlığından

 

23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Zanlılar, bugün jandarma tarafından mahkemeye getirilerek hâkim karşısına çıktılar.

B)   Edebiyatımızda, şiir sanatının en önemli isimlerinden biri, Yahya Kemal Beyatlı'dır.

C)  Radyoda her akşam yaptığı programda verdiği bilgilerle bizi aydınlatıyordu.

D)  İlçemizde düzenlenecek etkinliklerle geleneksel mesleklerin yaşatılmasına çalışılacak.

E)   Bir şey yazmadan geçirdiği her dakika, ona büyük sıkıntı veriyordu.

 

24.  Bu konuda nasıl davranması gerektiği ona açıkça söylenilseydi, o da elinden geleni yapardı. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A)   Özne - yüklem uyuşmazlığından

B)   Çatı uyuşmazlığından

C)  Tamlama yanlışlığından

D)  Nesne eksikliğinden

E)   Gereksiz sözcük kullanılmasından

 

25.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A)  Arkadaşımın, kan beynine sıçramıştı ve ne söylediğini bilmiyordu.

B)   Çekingen bir yapısı olduğundan, risk almayı sevmezdi.

C)  Bu hafta, maçların hiçbiri berabere bitme­mişti.

D)  Toplumun belirlediği kurallara herkes gibi sen de uymalısın.

E)   Çiftlikteki atların daha iyi bakılması gerekiyordu.

 

26.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A)   Bu davranış, veliler arasında olumlu tepkiye neden oldu.

B)   Okula az önce girdi; ama hâlâ çıkmadı.

C)  Kızgın bir şekilde ağlayan kardeşine seslendi.

D)  Siz de mutlaka güzel şiirler yazmış olmalısınız.

E)   Benim ve senin bildiğin bir çay bahçesinde buluşalım.

 

27.   "Bu şairimiz, hem içerik hem biçimsel yönden kaliteli şiirlere imza attı." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A)   "şairimiz" sözcüğündeki iyelik eki atılarak

B)   "içerik" sözcüğünden sonra "yönünden" getirilerek

C)  "kaliteli" sözcüğünün yerine "başarılı" getirilerek

D)  Cümlenin yüklemi edilgen yapılarak

E)  "yönden" sözcüğünün yerine "yönünden" getirilerek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

A

B

C

A

B

A

C

C

B

E

B

C

D

D

D

C

A

A

C

A

A

D

A

B

A

C

B


tag Anlatım bozuklukları ile ilgili test soruları ve cevapları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2017-03-12 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 12766 kez ve en son 2023-06-03 16:21:05 tarihinde görüntülenmiş.