9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-B

9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları-B

1. KANAAT DÖNEMİ 9. SINIFLAR TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 2. SINAV SORULARI    (B)
Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını yazınız?
1  Abdestin bozan durumlardan 4 tanesini yazınız?


2 Namazın dışındaki fazları maddeler halinde yazınız


3 Yatsı namazının ilk sünneti ile öğle namazının ilk sünneti  arasındaki farkı yazınız?


4 Hadesten taharet ne demektir açıklayınız?


5 Hac kimlere farzdır, maddeler halinde yazınız?

 

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
6   Aşağıdaki tanımlardan hangisi Kelime-i Şehadetin Türkçe anlamıdır?     

A) Kesinlikle şehadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur ve yine kesinlikle tanıklık ederim ki Hz.Muhammed Allahın peygamberi ve elçisidir  

B) Kesinlikle şehadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur ve yine kesinlikle tanıklık ederim ki Hz.Muhammed Allahın kulu ve elçisidir

C) Kesinlikle şehadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur ve yine kesinlikle tanıklık ederim ki Hz.Muhammed Allahın kuludur 

D) Kesinlikle şehadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur ve yine kesinlikle tanıklık ederim ki Hz.Muhammed Allahın elçisidir

7  Aşağıdaki kavramlardan hangisi ibadetlerle ilgili temel ilkelerden değildir? 

A) Gösterişlilik      B) İsteklilik        C) Samimiyet        D) Güç yetirebilirlik

 

8 Aşağıdakilerden hangisi Namazın içindeki farzlardan değildir?
A)  Hadesten taharet    B)  Vakit   C) Kıraat     D) Kıyam

 

9  Aşağıdaki anlamlardan hangisi vahiy kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?              
A) Gizli konuşma, ima                  B)Telkin, fısıldama, ilham etme 

C)İşaret etme, yazıyla bildirme    D)Emretme, yapma

 

10   Aşağıdakilerden hangisi Kader ile ilgili bir kavram  değildir?   
A) Evrenin yasaları         B) İrade        C) Mahşer       D) Kaza

 

Aşağıda verilen bilgilerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğunu belirtiniz.
11 (...) Peygamberimiz döneminde Kuran ayetlerini yazmakla görevli kişileri Vahiy katipleri denir.
12 (...) Hz. Ömerin teşvikiyle Kuran Zeyd b. Sabit başkanlığında bir grup sahabe tarafından kitap haline getirilmiştir.
13 (...) Kıraat namazın içindeki farzlardandır.
14 (...) Allahın var olması ve var olmak için başka bir şeye muhtaç olmaması sıfatına Vücud denir.
15 (...) Namazda secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir.
Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
16 Allahın sonradan olan şeylerin hiç birine benzememesini ..............................................denir
17 Namazlarda son oturuşta .............,............ , .................................. ve .........................duaları okunur.
18 Allahın zatında, sıfatlarında, fiillerinde bir ve tek olması, eşi ,benzeri ve ortağı bulunmaması anlamına gelen sıfatına ......................... denir.
19 Kur’an-ı Kerim  .............................. zamanında çoğaltılarak farklı ülkelere gönderilmiştir.
20 Medeni süreler ağırlıklı olarak  ............................ve ............................ Konular yer alır.                            

Not Baremi: Her bir sorunun doğru cevapı 5 puandır. Başarılar.  Meslek Dersleri Öğretmeni               Bilal KIRNAZ 


tag 9.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Allah Sınav Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2014-01-08 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 23786 kez ve en son 2023-02-03 13:13:45 tarihinde görüntülenmiş.