9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

 

1- Kur’an’ı Kerim’in baştan sona bir kez okunmasına ne isim verilir?
a) Tefsir
b) Hatim
c) Kıraat
d) Meal    

2-Hz. Ebubekir(R.A)’in Kuran ayetlerini bir kitapta toplayarak Mushaf haline getirmekle görevlendirdiği komisyona aşağıdakilerden hangisi  başkanlık yapmıştır?
A) Zeyd bin Sabit
B) Hz.Osman
C) Abdullah bin Revaha
D) Hasan bin Sabit 

3- Kur’an’ın usulüne uygun olarak güzel bir şekilde okunmasını öğreten kurallara ne isim verilir?
a) Mushaf
b) Hatim 
c) Tecvit
d) Mukabele

4-“Kur’an’da genel olarak İman, İbadet ve………esasları üzerinde durulur” İfadesinde noktalı yerlere hangi kavram gelmeli?
a) Namaz
b) Ahlak  
c) Oruç
d) Zekat

5- Kur’an nüshalarının çoğaltılma işlemi ilk defa hangi halife tarafından yaptırılmıştır?
a) Hz.Ali
b) Hz.Osman 
c) Hz.Ömer
d) Hz.Ebu Bekir

6- Hz.Muhamammed’in Kur’an’ın 23 yıllık indiriliş sürecinde her yıl ramazan ayında Cebrail meleği ile Kur’an’ı karşılıklı okumasına, her yıl camilerde ve evlerde de devam ettirilen bu geleneğe verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Tecvit
b)Tefsir
c)Mukabele
d)Meal

7- Din ve vicdan özgürlüğünün tam olarak gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
A- Kişinin dilediği felsefi görüş yada dini inancı benimseyebilmesi        
B- Benimsediği dini inancın gerektirdiği şekilde yaşayıp ibadet edebilmesi
C- Benimsediği inancın herkesçe benimsenmesi    
D- Kabul ettiği dini inancı öğrenme,öğretme hürriyetine sahip olması 

8- Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın okunmasıyla ilgili kavramlardan değildir?
A)Mushaf      B)Tecvit    C)Hatim      D)Hafızlık

9- Kur’an niçin bir defada değil de ayet ayet sure sure yirmi üç yıllık bir zaman diliminde indirilmiştir? 
a)Ezberlemesi kolay olsun diye
b)Kağıt kalem olmadığı için
c)Okuma yazma oranı düşük olduğu için  
d)Kolay anlaşılıp uygulana bilsin diye

10- Kur’an’ı Kerim’in açıklanıp yorumlanmış şekline ne isim verilir?
a) Meal
b) Tefsir
c) Tecvit
d) Tercüme

 

11- Kur’an’ı Kerim’in ilk vahyedildiği ay ve gün aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a) Nisan ayı-Regaib gecesi
b) Ramazan ayı-Kadir gecesi
c) Ramazan ayı-Miraç gecesi
d) Muharrem ayı-Aşure günü

12- Aşağıda Kur’an’la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
a) 114 sure 20 cüz vardır    b)  110 sure 20 cüz vardır
c) 114 sure 30 cüz vardır    d)  110 sure 666 ayet vardır 

13- Peygamberimizin vefatı İle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 632-Mekke                 B) 610-Medine      
C) 610-Mekke                 D) 632-Medine 

14- Kur’an’ı Kerim’in her yirmi sayfasına verilen isim nedir?
a) Sure                       b) Ayet
c) Bölüm                    d) Cüz


15- Toplumu birleştiren değerlerden 3’ünü yazınız?

 

16- Kültürümüzde Kur’an’ın yeri ve önemini örneklerle yazınız? 


17-“İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin Ne (yazılısoruları.com) mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için” Milli şair M.Akif ERSOY’un bu mısralarla anlatmak istediği nedir? 

 

NOT: 15,16, 17. Sorular 10’ar puan diğerleri 5’er puandır  
ABDULLAH ÖZTÜRK


tag 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2016-03-01 tarihinde ABDULLAH ÖZTÜRK tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 19240 kez ve en son 2024-06-23 12:50:36 tarihinde görüntülenmiş.