8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

8. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


1. ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.


Esaretin Bedeli adlı filmde Andy, genç ve başarılı bir bankacıdır. Haksızlığa uğradığı için birini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezası alır. Shawsank Hapishanesi'nde dayak, işkence gibi her türlü durum yaşanmaktadır; fakat Andy yine de hayata bağlı ve iyimserdir. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkûmları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır.


1. Yukarıdaki metinde adı geçen “Andy” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olumlu bir kişilik yapısı sergiler. 
B) İnsanların ilgisini çekebilecek bir yapısı vardır.
C) Hedefleri için şiddet kullanabilmektedir.
D) Özgürlüğü parmaklıkların sınırlayamayacağını düşünür.


2. Yukarıdaki metinde “parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceği” sözü ile anlatılmak istenen hangisidir?

A) Özgürlük fiziksel değil, ruhsaldır.
B) Özgürlük hassastır, en ufak şey de zedelenir.
C) Özgürlük en iyi parmaklık arkasında yaşanır.
D) Özgür olmak önemlidir. 


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ Sağ dizimde bir şişlik oluştu.” cümlesindeki “diz” kelimesinin eş seslisi vardır?

A) Paçalarını dizine kadar sıvadı.
B) Etek boyu diz hizasında olsun.
C) Dizimi kanepeye çarptım.
D) Elindeki boncukları ipe dizdi.


4. “Huysuz ata binen tez iner.” cümlesindeki “tez” kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir?
A) geç         B) hemen       C) çabuk       D) anında


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Bütün bunları seni mutlu etmek için yapıyor.
B) Öğrenciler gelmediğinden ders yapamadı.
C) Okulu bitirmek için elinden geleni yapmıştı.
D) Çay almak üzere markete gitti.


(1) Çetin Öner “Dünyanın Bütün Kedilerine” isimli kitabında kedilerden bahsediyor. (2) İlk baskısı 2005’te yapılan bu kitap, bu yıl yeniden basıldı. (3) “Dünyanın Bütün Kedilerine” içindeki kedi resimleriyle de bakılası bir kitap olmuş. (4) Ayrıca sayfalarının tasarımıyla da okuyucusunu memnun ediyor.
6. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusudur?

A) 1. ve 2. 
B) 2. ve 3.
C) 2. ve 4.      
D) 3. ve 4.


7. Basit insanların tekdüze bir hayatı varken büyük insanların her zaman eğlenceli ve renkli hayatı olur.
Yukarıdaki sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) basit – renkli   
B) insanların - eğlenceli
C) basit – insanların 
D) insanların - renkli


8. Yaz güneşinin altında, derileri pırıl pırıl yanan kahverengi atların çektiği renk renk yarış arabalarının hızla meydanı döndükleri canlandı gözlerimin önünde. Arabaları çeken atlar kadar gergin, ter içinde kalmış sürücülerin haykırışları yankılandı kulaklarımda.
Bu metnin dil ve anlatımı aşağıdakilerden hangisi söylenemez? .

A) Örneklemelerden yararlanılmıştır.
B) Devrik cümlelere yer verilmiştir. 
C) İkilemelere başvurulmuştur.
D) Olay, birinci kişi ağzından anlatılmıştır.


9. Yazar adayı genç, bir yemekte denk geldiği hocasına yaklaşır. Cebinden çıkardığı küçük bir hikaye denemesini okumasını ister. Bir süre sonra fikrini sorduğunda hocası,
- Okurken dilime takılan, okumamı zorlaştıran kelimeleri bitirirsem fikrimi belirtirim, der.
Bu doğrultuda genç yazarın hikâyesi hangi ilkeye aykırıdır?

A) Özgünlük     
B) Akıcılık
C) Doğallık                  
D) Özlülük


10. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) Ne var ki herkes onun haklı olduğuna inanıyor.
B) Oysa şiir yazmak gerçekten zor bir iş.
C) Böylece eserin değerini daha iyi anlayabiliriz.
D) Kimse şairin ne zorluklarla yazdığını düşünmez.


İlk şiirlerimde şekil zaafı vardı, mısra titizliği “bütün” endişesi yoktu. Eskiden duymak yeterlidir, sanırdım. Ne kadar aldanıyormuşum! Bereket versin sonradan kendimi toparlayabildim: “Ömrümde Sükût” ile “Otuz Beş Yaş”ı okuyanlar bu farkı görebilir.
11. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Öz eleştiri yapılmaktadır.
B) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
C) Örnekler verilmiştir.
D) Üçüncü kişi ağzından aktarılmıştır.


12. Mehmet Akif Ersoy, 1873’ te İstanbul’da doğdu. Günlük konuşma dilinin şiirle kaynaşmasını sağlayarak halkçı bir nazmın doğuşuna ön ayak olmuştur. Babası Arnavutluk’un Suşişe köyündendir, annesi ise aslen Buharalıdır. Şiirlerini “Safahat” adlı eserde toplamıştır. “İstiklal Marşı” şairi olması bakımından da “Milli Şair” ismini almıştır. 27 Aralık 1936’da İstanbul’da ölmüştür.
Yukarıdaki parçanın türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Roman   B) Biyografi   C) Öykü   D) Deneme


13. İstanbul’un eski hayatını anlatan hikâyelerinde, geleneksel öykü kalıplarını kırdı. Konu ve olaylardan çok, kısa zaman parçalarındaki dramı büyük başarıyla yansıtan hikâyeleriyle tanındı. Ayrıca tüm dünyada bilinen Maupassant ve Çehov tarzı hikâyenin yanına kendi tarzını eklemeyi başardı. Ona asıl ününü getiren çalışmaları ise yaşadığı çevredeki balıkçıları, denizi, deniz kuşlarını, balıkları, doğayı konu edinen hikâyeleri oldu. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez? 

A) Özgün bir öykü biçimi geliştirdiği 
B) Çevresini anlatan öyküleriyle tanındığı 
C) İnsanların dramlarını başarıyla anlattığı 
D) Kendinden sonraki yazarları etkilediği


Her gece iki üç film seyreden televizyon tutsakları neyse, bir günde bir roman bitiren otobüste, trene, yolda, yatakta okuyanlar da odur. Yığınla kitap okumak övgüye değer değil bence. Okuyup düşünmek, o yapıtı yeniden yaratmak önemli. Bu da bir emek, sabır ve planlı çalışma işi. Diyeceğim on beş günde ya da ayda bir roman bitirip tam bitirmek. Bu nedenle "Çok okuyun." diyenlere karşıyım.
14.  Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?

A) Betimleme                            
B) Tartışma
C) Açıklama                              
D)  Öyküleme


15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?

A)Taşıma su ile değirmen dönmez.
B)Çok koşan çabuk yorulur.
C)Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma.
D)Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ma, -me” ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?                             

A) Odunları kırmayı yarına bırakmış.
B) Kırmızı elbiseler giymeyi severmiş.
C) Gün aydınlanıncaya kadar uyumamış.                                       
D) İşten kovulmayı bile göze almış..


17. Aşağıdakilerin hangisinde zarf-fiil vardır?

A)    Akıl akıldan üstündür, derler.
B)    Boşuna konuşma, işi sen yapacaksın.
C)    Mide konuşunca akıl susar.
D)    Sen benim için çok önemli birisin.


18. Pek çok hayvan - - - - kış uykusuna yatar.
Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilirse cümle yer tamlayıcısı kazanmış olur?

A) kışın soğuğundan korunmak için
B) soğuk havalarda
C) yer altında
D) karlar yağmaya başlayınca


19. "Umut, geminin beyaz yelkenlerinde dalgalandı." cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne / Yer Tamlayıcısı / Yüklem  
B) Yer Tamlayıcısı / Nesne / Yüklem
C) Nesne / Zarf Tamlayıcısı / Yüklem
D) Zarf Tamlayıcısı / Yüklem / Nesne


20. Virgülün kullanım yerleri ile örnek cümleler eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Ahmet,ailenin en küçük oğluydu.
B) Tamam,size yardım edeceğim.
C) Her sabah yürüyüş yapar,sağlıklı beslenirdi.
D) Her zaman ailesini,akrabalarını,çevresini korurdu.


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz 8. sınıf türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı soruları soru çöz cevaplı sorular

2016-11-13 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4937 kez ve en son 2024-07-24 00:21:51 tarihinde görüntülenmiş.