6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

 

1. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerinden farklı bir gruptadır? 
A) Güneş          
B) Petrol            
C) Odun          
D) Doğalgaz


2. I. Duvar           
II. Pencere         
III. Taban           
IV. Tavan
Yukarıda verilen evin bölümlerinden hangilerinde ısı yalıtım malzemelerini kullanabiliriz?
A) I-II-III            
B) I-II-IV          
C) Hepsi          
D) II-III-IV


3. Bir tencerede yemek yaparken tencere içindeki su kaynadığı halde tencernin sapına dokunduğumuzda elimizi yakmaz. Bu durumu aşağıdaki hangi seçenek açıklar?
A) Sap ve tencere ısı iletkenidir.
B) Sap ısı yalıtkanı tencere ısı iletkenidir.
C) Ateş sapına etki etmiyordur.
D) Tencere ısı yalıtkanı olduğundan sapına ateş gelmiyor.


4. Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynağının kullanımına örnek olarak verilebilir?
A) Güneş enerjisiyle çalışan robot
B) Odun sobasıyla ısınan ev
C) Bitki atıklarıyla evini ısıtan köylüler
D) Irmaktan akan suya set çekerek elektriğini üreten Karadenizli lokanta sahibi


5. Muharrem Öğretmen: Neden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz?
Yukarıdaki soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir?
A) Memiş: Doğalgaz ve petrol çevremizi kirletiyor.
B) Aslı: Yenilenemez enerji kaynakları azalıyor.
C) Bahar: Yenilenebilir enerji kaynakları pahalıdır.
D) Dürdane: Yenilenebilir enerji dğaya zarar vermez.


6. Jeotermal enerjiyi diğer yenilenebilir enerjilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeraltından gelmesi        
B) Isınmada kullanılması
C) Elektrik elde edilmesi        
D) Enerjisinin çok olması


7. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtların özelliği değildir?
A) Çevreyi kirletirler.            
B) Doğada miktarı azalmıştır.
C) Milyonlarca yılda oluşurlar  
D) Temeli güneştir.


8. I. Yakıt tasarrufu sağlar.
   II. Binaların ömrünü uzatır.
  III. Yazın serin, kışın sıcak tutar.
  IV. Evin içinde kullanıldığında küflenme, nemlenme yapar.
Yukarıda verilen faydalardan hangileri ısı yalıtımının faydalarındandır?
A) I-II-IV           
B) II-III-IV          
C) Hepsi           
D) I-II-III


9. Aşağıdakilerden hangisinde ısı yalıtımından söz edilemez?
A) Pencerelerdeki çift camlar
B) Kışın kalın çoraplar giymemiz.
C) Demir döküm tencerede yemek pişirmek
D) Çatıları ziftle kaplamak


10. Cansu: Tencerelerde ısı yalıtımlı malzeme kullanılır.
Canan: Pencerelerdeki ısı yalıtımı içerideki yazılısoruları.com ısıyı dışarıya çıkarmaz.
Cemal: Bakalit, dış cephe kaplamasında kullanılanılır.
Cemile: Isı yalıtımı ile kömür ve doğalgazdan tasarruf ederiz.
Yukarıda postere yazı yazan 4 öğrenciden hangisi hata yapmıştır?
A) Cemile           
B) Cemal          
C) Canan           
D) Cansu


11. En iyi ısı yalıtkanının yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
A) Boşluk            
B) Hava           
C) Gaz             
D) Köpük


12. İçlerinde sıcak su bulunan aşağıdaki dört bardaktan hangisine dokunduğumuzda hissedilen sıcaklık en fazladır?
A) Metal             
B) Karton           
C) Köpük          
D) Cam


13. Günlük hayatta kullanılan aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtımıyla ilgili değildir?
A) Termos          
B) Yün kazak           
C) Tava       
D) Mont


14. Soğuk bir kış gününde dışarıya çıkıp deney yapan Azime aşağıdaki maddelerden hangisine dokunursa daha soğuk hisseder?
A) Merdivenin metal korkulukları
B) Başındaki şapka
C) Kapının plastik kolu
D) Karla kaplı ağaç


15. Yumurta ve sperm, dişi canlının vücudunda birleşir. Ana canlı yumurtlar. Yavru bakımı görülür.
Yukarıda özellikleri verilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Köpek           
B) Kanarya            
C) Kurbağa        
D) Kedi


16. Bir kelebeğin hayat döngüsünde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
A) Yumurta üretme        
B) Tozlaşma
C) Yavru bakımı            
D) İç gelişme


17. Yavrularını sütle besleyen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelebekler            
B) Memeliler
C) Kertenkeleler            
D) Kuşlar


18. Bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A) Işık         
B) Oksijen          
C) Su           
D) Isı


19. Bir tohumun çimlenmesi sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşir?
A) Tohumun su alarak şişmesi
B) Embriyodan çıkan kökün toprağa ilerlemesi
C) Fotosentez yapmaya başlaması
D) Gövdenin oluşması.


20.I. Tüberküloz mikrobu eşeyli üreme ile çoğalır.
II. Hidranın vücudunda oluşan çıkıntılar eşeyli üreme sonucu oluşmuştur.
III. Kuşlar ve sürüngenler eşeyli üreyen canlılardır.
IV. Hayvanlarda sadece memelilerde ve kuşlarda yavru bakımı görülür.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) III-IV           
B) II-III            
C) I-III             
D) II-IV


21. Canlılarda gerçekleşen üreme olaylarıyla ilgili sunum hazırlayan aşağıdaki dört öğrenciden hangisi doğru bir bilgi vermiştir?
A) Nazlı: Rejenerayonla üreme insanlarda da görülür.
B) Fahriye: Vejetatif üreme, bir hücrelilerde çoğalmayı sağlar.
C) Nazım: Tomurcuklanma, bitkilerde görülür.
D) İrem: Tozlaşma, bitkilerde görülen üremenin bir safhasıdır.


22. Kendisine zoolog denmesini isteyen bir bilim adamının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bitkiler                     
B) Bitkilerin üremesi
C) Hayvanların özellikleri        
D) Hayvan bakımı


23. Kuşların üreme ve gelişmesiyle aşağıda verilen seçenekler bir grup oluşturduğunda hangisi dışarıda kalır?
A) İç döllenme                  
B) Kuluçka
C) İç gelişme            
D) Yavru bakımı


24. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde fiziksel değişim gözlenir?
A) Sulu boya damlatılan suyun renginin değişmesi
B) Sütün belli bir süre sonra tadının değişmesi
C) Demirin suyla temasıyla paslanması
D) Benzinin yanarak arabayı hareket ettirmesi


25. Yoğunluk ile verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bir bilgidir?
A) Formülünde ağırlık vardır.
B) Buzun yoğunluğu suyunkinden azdır.
C) Bir madde hal değiştirdiğinde yoğunluğu sabit kalır.
D) Maddenin ayırt edici özellikleri arasında sayılmaz.

 

“Gelecek sizin. Bilin ki hayatınızı siz belirleyeceksiniz. Başkaları değil, siz kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Başarılarınız da, yenilgileriniz de sizin eseriniz. Bunun bilincinde yaşayın.”

 

 


tag 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2017-04-26 tarihinde yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 5892 kez ve en son 2024-07-23 15:37:31 tarihinde görüntülenmiş.