5.Sınıf Türkçe-Matematik-İngilizce genel değerlendirme soru ve cevapları

5.Sınıf Türkçe-Matematik-İngilizce genel değerlendirme soru ve cevapları

5. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ SORULARI

1) “Kara günümde dostlarım bana destek oldu.” Cümlesindeki “ kara” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) siyah b) iyi c) kötü d) beyaz

                              

2) “Doğru” sözcüğü hangi cümlede terim olarak kullanılmıştır?

a) Eğri oturup doğru konuşalım.

b) Tahtaya bir doğru çizdi.

c) Çocuk doğru söylüyor.

d) Bu yaptığın doğru değil bence.

 

3) Aşağıdakilerden hangisinde “kanat” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

a) Kanadı kırık kuş merhamet ister.

b) Pencerenin kanadı elinde kaldı.

c) Rüzgar uçağın kanatlarını yalıyordu.

d) Rüzgar kanatlı, yay bacaklı yağız kısrak...

 

4) “Kök” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmamıştır?

a) Bazı bitkiler yumru, bazıları saçak köklüdür.

b) Elma ağacının kökleri toprağın üstüne çıkmıştı.

c) Araştırmalarımızın sonucunda olayı kökten çözdük.

d) Boyaların birçoğu bitki köklerinden yapılır.

 

5) “Yaşamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “oturmak anlamında kullanılmıştır?

a) Köydeki Ali dede yaşıyor mu?

b) Çok yaşayan değil çok gezen bilir.

c) İzmir’de yaşayan akrabalarımız var.

d) Onun anısı hep kalbimizde yaşayacak.

 

6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a) Soğuk esprilerine kimse gülmedi.

b) Açık konuşmasını söyleyince çok kızdı.

c) Başkanlık ona çok ağır geliyordu.

d) Kapının önünden birkaç kişi acele acele geçti.

 

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “doldurmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

a) Bütün elbiselerini valize doldurdu.

b) Formu doldurup imzalayınız.

c) Odayı kolonya kokusu doldurdu.

d) Onu bana karşı doldurmuşlar.

 

8) “Bir damla bile uyumadan işe gitti.” cümlesinde mecaz anlamlı sözcük hangisidir?

a) damla b) uyumadan c) işe d) bir

9) “Çekmek” sözcüğü, aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Paramız suyunu çekmek üzere.

b) sen, bu çocuktan çok çekersin.

c) Sandalyeyi masanın yanına çekti.

d) Evin işini çekip çeviren oydu.

Cevaplar: 1-B 2-B 3-A 4-C 5-C 6-D 7-D 8) A 9) C

5. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ SINAVI SORULARI

  1) Where is İzmir? (Yöne doğru yazın)

2) Where is İzmir? ( Bölgeye göre yazın)

3) What is her natianolity? (Japan)

  CEVAPLAR

1) It’s in the west of Turkey.

2) It’s in the Aegean Region.

3) She is Japanese.

 

5. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ SINAVI SORULARI

1) Hangisi dörtgenlerin ortak özelliğidir?

a) Bütün kenarlar eşittir.

b) Bütün kenarlar paraleldir.

c) Bütün açılar eşittir.

d) İç açıları toplamı 360 derecedir.

2) İkizkenar üçgenler için doğru değildir?

a) İki kenarı birbirine eşittir.

b) Tepenin karşısında bulunan kenara taban kenar denir.

c) Taban kenar en uzun kenardır.

d) Taban açıları birbirine eşittir.

 

3) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) 3,045 – 2,175 = 1,87

b) 2,102 – 1,082 = 1

c) 0,74 – 0,05 = 0,69

d) 3 – 0,297 = 2,73

4) Toplamları 3,507 olan iki ondalık kesirden biri 0,876 ise diğeri kaçtır?

a) 2,525 b) 2,631 c) 2,632 d) 2,634

5) (14,485 + 2,065) – (8,627 + 3,003) işleminin sonucu kaçtır?

a) 4,003 b) 4,063 c) 4,92 d) 5,02

6) Ondalık kesirlerden hangisinin birler ve yüzde birler basamaklarında aynı rakam vardır?

a) 132,415 b) 79,139 c) 64,432 d) 38,182

7) 88,888 ondalık kesrinin binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır?

a) 8 b) 0,8 c) 0,08 d) 0,008

8) Yirmi beş tam binde dört yüz seksen altı ondalık kesrinde aşağıdaki basamaklardan hangisi yoktur?

a) Yüzler basamağı

b) Birler basamağı

c) Onda birler basamağı

d) Binde birler basamağı

Cevaplar: 1-D 2-C 3)B 4)C 5)C 6)D 7)D 8)A


tag 5.Sını f Karışık dersler genel değerlendirme soruları Türkçe Matematik İngilizce SORULAR Cevaplar soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz

2013-01-08 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 11059 kez ve en son 2023-12-04 21:12:18 tarihinde görüntülenmiş.