4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Türkçe Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
 
KURTULUŞ SAVAŞI
 
Asırlardır bu topraklarda
Nice savaşlar oldu hep
Yine dört bir yandan
Saldırılar bütün düşman
 
Samsun'da dalgalandı
Bağımsızlık yürüyüşü
19 Mayıs 1919 tarihinde
Başladı Kurtuluş Savaşı
 
Birlik ve beraberlik için
Düşmanları yenmek için
23 Nisan 1920 tarihinde
Açıldı Ankara'da TBMM
 
Mikail TOPRAK
 
Aşağıdaki ilk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız
 
S-1 Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Savaş b) Vatan Sevgisi c) Düşmanları yenmek d) Kurtuluş
 
S-2 Şiirde aşağıdaki illerden hangisinden bahsedilmiştir?
a) Samsun b) Adana c) İstanbul d) Adıyaman
 
S-3 TBMM nerede açılmıştır? 
a) Samsun b) Ankara c) İstanbul d) Adıyaman
 
S-4 Kurtuluş Savaşı hangi tarihte başlamıştır? 
a) 23 Nisan b) 29 Ekim c)30 Ağustos d) 19 Mayıs
 
S-5 Şiir kaç dizeden oluşmaktadır? 
a) 3 b) 8 c) 12 d) 16
 
S-6 Dere boyu saz olur./ Saz çalar düğün olur. 
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Eş Anlamlı B. Zıt Anlamlı c) Eş Sesli d) Terim Anlamlı
 
S-7 Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
a) Ben de geliyorum b) Nereye gidiyorsun
c) Ödevlerimi bitirdim d) Dışarıda yağmur yağıyor
 
S-8 Bu hikâye nerede geçiyor?” sorusunu soran biri hikâyenin hangi unsurunu bulmak istiyordur?
a) Ana karakter b) Yer c) Zaman d) Konu
 
S-9 Dil kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) vatan b)isim c) lisan d) mektep
 
S-10 İri kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) büyük b) küçük c) lisan d) basit
 
S-11 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur?
a) Kedim Boncuk çok yaramaz. b) Ahmet okula geldi.
c) Bugün hava çok bulutlu. d) Ankara’ya kar yağdı.
 
S-12 Aşağıda verilen noktalama işaretlerini doğru olan açıklamanın yanına yazınız.
Nokta , soru işareti, virgül, kesme işareti
 
Özel adlara gelen ekleri ayırma (            )
Cümlenin sonuna konur (            )
Eş görevli kelimeleri ayırmada (             )
Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna(             )
 
S-13 Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazınız?
 
Dil …………… Cevap  ……………. Vatan …………. İsim ………….
Okul …………… Soru ………………. Gökyüzü ……….. Harp ………….
 
Mikail TOPRAK

tag soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 4. sınıf türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı soruları Mikail TOPRAK

2019-12-08 tarihinde Mikail TOPRAK tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2115 kez ve en son 2023-11-29 05:53:21 tarihinde görüntülenmiş.