4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Yer Kabuğu Konusu Değerlendirme Testi

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Yer Kabuğu Konusu Değerlendirme Testi

4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ YER KABUĞU KONUSU DEĞERLENDİRME TESTİ


1) Kayaçların ufalanması ile oluşan yapıya ……….. denilir.
İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?
a) Maden   b) Fosil   c) Toprak   d) Yer Kabuğu


2) Maden çalışmaları sırasında aşağıdakilerden hangisini bulamayız?
a)Tahta parçası    b) Bor    c) Altın    d) Taş Kömürü

 

3) I. Rüzgar
 II. Sıcaklık
 III. Yağış
Yukarıdaki maddelerden hangisi veya hangileri kayaçların ufalanmasında etkilidir?
a) I-II     b)II-III     c)I-III     d)I-II-III

 

 

4) Uzun yıllar önce yaşayan canlıların toprak altındaki sertleşmiş kalıntılarına ………. denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade yazılmalıdır?
a)Kayaç    b) Fosil     c) Mineral    d) Maden

 

 

5) Fosilleri inceleyen bilim dalına ve bilim insanına verilen isimler hangi seçenekte doğru
verilmiştir?

a)Paleontoloji-Paleontolog

b)Arkeoloji-Biyolog

c)Biyoloji-Arkeolog

d)Arkeoloji-Patalog
 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi değerli madenlerden biridir?
a)Altın b) Tahta parçası b) Toprak c)Fosil

 

 

7) 1. Kayaçların yapısını oluşturan maddelerdir.
2. Yıllar önce dünyamızda yaşamış olan canlı kalıntılarıdır.
Yukarıdaki açıklamalarda bahsedilen kavramlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

         1                   2

a) Toprak        Maden
b) Mineral       Fosil
c) Fosil           Maden
d) Maden       Mineral

 

8) Aşağıdakilerden hangisinin fosili oluşmaz?
a) Sinek b) Bitki c) Dinozor d) Kayaç

 

9)Toprak bir madendir.
Kayaçların fosilleri oluşur.
Kayaçların ufalanması ile mineral oluşur.
Değerli mineral içeren kayaçlara maden denilir.
Yukarıdaki tablo Doğru-Yanlış şeklinde doldurulacaktır. Buna göre tablonun doğru bir şekilde tamamlanmış hali nasıl olur?
a) D-D-Y-Y

b) D-Y-Y-D

c)Y-D-D-Y

d)Y-Y-Y-D

 

10) Yer kabuğunu ………. oluşturur.
İfadesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?
a) Maden b) Kayaç c)Fosil d)Atmosfer


tag soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz 4. sınıf fen bilgisi fen bilimleri değerlendirme testi

2020-09-11 tarihinde Mehmet Şahan tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2524 kez ve en son 2023-12-03 16:53:38 tarihinde görüntülenmiş.