4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 
4. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
 
1.Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10x2.5=25 Puan)
 
*dönmesi *kuzeye *düzenleyici *günlük *kayaçlar *aynı *hayvansal  

*besin israfını  *zıt  *protein  *yağlar  *gündüz *mıknatıslar

* Vitaminler, su ve mineraller vücudumuzda ………………………….olarak görev alırlar.
* Dünya’nın kendi etrafında……………… ..24 saat sürer.
* Besinler kaynağına göre bitkisel besinler ve ……………………… besinler diye ikiye ayrılır.
* Tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almamız ………………..………………… önler.
* Et, süt ve yumurta …………………….…içeren besinlerdir.
* Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve ……………… oluşur.
*Yer kabuğunun kara tabakası.............................. oluşmuştur.
* …………………… demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri  çeker.
* Karbonhidratlar ve ……………….enerji veren besinlerdir.
* Mıknatısların …………… kutupları birbirini  çeker.
 
2)Aşağıdakilerden hangisinde uygulanan kuvvet cismin şeklini değiştirmez?
A) Telin bükülmesi           
B) Portakalın sıkılması
C) Sandalyenin itilmesi   
D) Camın kırılması
 
3) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüm besinlerin belli bir ömrü vardır.
B) Bozulan besinler yenmeyecek duruma gelir.
C) Besinlerin tazeliğini uzun süre koruması için uygun koşullarda saklanması gerekir.
D) Her besin aynı zamanda ve aynı şekilde bozulmadan kalabilir.
 
4) Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?
A) Hızlanma B) Yön değiştirme
C) Durdurma D) Renk değiştirme
 
5)Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkisi kalkınca yine eski haline geri döner?
A) Sünger B) Cam
C) Teneke kutu D) Tuğla
 
6) “Kerem, spor yapan, sağlıklı beslenen biridir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem’in tükettiği besinlerden olamaz?
A) Yumurta B) Havuç
C) Kola D) Ayran
 
7) Aşağıdakilerden hangisinin yapımında mıknatıs bulunmaz?
A) Cep telefonu B)Televizyon
C) Büyüteç D) Pusula
 
8) Mıknatısın kutupları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
A)  N:Kuzey    S: Güney
B)  N: Güney     S: Kuzey
C)  N: Doğu     S: Batı
D)  N: Batı     S: Doğu
 
9)Paketlenmiş besinleri alırken:
I. TSE damgasının olmasına,
II. Paketinin gösterişli olmasına
III. Son kullanma tarihine.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız III             B) I ve II
C) I ve III            D) II ve III  
 
10) Oyun hamuruyla değişik şekiller yapmak kuvvetin hangi etkisine örnektir?
A) Yön değiştirme B) Hızlanma
C) Şekil değiştirme             D) Yavaşlama
 
11) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hareketli bir cisim kuvvetin etkisiyle yavaşlayabilir.
B) Kuvvet uygulanan her cisim şekil değiştirir.
C) Topun direğe çarparak geri gelmesi yön değiştirme hareketidir.
D) Elimizle vurduğumuz da yumurtanın kırılması kalıcı şekil değişikliğidir.
 
12) “Bir otobüsün durağa yaklaşması, duraktan yolcu alması ve yolcuları aldıktan sonra duraktan ayrılması” Durumunda sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gerçekleşir?
A)  Yavaşlama- Durma-     Hızlanma         
B)  Hızlanma-    Durma-    Yavaşlama
C)  Yavaşlama- Durma-    Yavaşlama
D)  Durma-       Yavaşlama- Hızlanma
 
13)  Mıknatıslar, aşağıdakilerden hangisine yaklaştırılırsa o cisme zarar verebilir?
A) Banka kartı      B) Sehpa
C) Kitap      D) Para
 
14)  Düşüp yaralandığımızda,  en çok hangi besin içeriğini içeren besinleri daha fazla tüketmeliyiz?
A) Karbonhidratlar ve yağlar     B) Vitaminler
C) Proteinler                               D) Su
 
15) İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Her parçanın iki farklı kutbu vardır.
B)Her iki parça da mıknatıslık özelliğini kaybeder.
C) İki parçanın da tek kutbu vardır.
D) İki parça da çekme özelliğini kaybeder.
 
16) Sağlıklı beslenen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Taze ve doğal besinler tüketir.
B)Paketlenmiş ürünlerin son kullanma tarihine dikkat eder.
C) Her çeşit besinden yeteri kadar yer.
D)Yağ ve ekmek gibi enerji verici besinlere öncelik verir.
 
Başarılar diliyorum.

tag 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz

2019-12-07 tarihinde Adese tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 1767 kez ve en son 2024-06-24 15:11:01 tarihinde görüntülenmiş.