4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
 
 
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(…) Melekler de insanlar gibi yerler ve içerler.
(…) Selam sadece tanıdık kişilere verilmelidir.
(…) Hırsızlık yapmak günahtır.
(…) İslam’da günde beş vakit namaz kılmak farzdır.
(…) Azrail(a.s.) Allah’ın(c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere bildirir.
(…) Allah tarafından peygamberler aracılığıyla ve vahiy yoluyla gönderilen kitaplara ilahi kitap denir.
(…) Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 200 sure vardır.
(…) Peygamberlere İman, İmanın Şartlarındandır.
(…) Kur’an’da, her biri yirmi sayfadan oluşan otuz cüz vardır.
(…) İslam dinine girip Müslüman olmanın öncelikli ve temel şartı, besmele çekmektir.
 
 
2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanlar ile doldurunuz.
 
(Fatiha – şükür – ihram – Amentü – Kadir Gecesi – kaza – Cebrail(a.s.)- durak – Bakara – namaz)
 
• İslam’ın iman esaslarını kısa ve öz olarak içeren dua ………………………………… duasıdır.
• Kur’an-ı Kerim …………………………………………… inmeye başlamıştır.
• Kur’an’da yer alan en uzun sure …………………………………… suresidir.
• Kur’an’ın ilk suresi ……………………………………suresidir.
• İslam’ın temel esaslarından biri ………………………………kılmaktır.
• Yüce kitabımızda yer alan ayetleri birbirinden ayıran özel işaretlere ……………………………denir.
• Sahip olduğumuz nimetleri bize verdiği için Allah’a teşekkür etmeye ……………………………denir.
• Allah’ın önceden takdir ettiği şeylerin zamanı gelince gerçekleşmesine ……………………………denir.
• Hac sırasında, normal zamanlarda serbest olan bazı şeylerden uzak durmaya ………………………denir.
• Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni …………………………………tarafından Peygamberimize(s.a.v.) bildirilmiştir.
 
 
3. Aşağıda verilen, indirilen ilahi kitaplar ile indirildikleri peygamberleri eşleştiriniz.
 
… Kur’an-ı Kerim 1 Hz. İsa(a.s.)
… Zebur 2 Hz. Muhammed(s.a.v.)
… İncil 3 Hz. Musa (a.s.)
… Tevrat 4 Hz. Davut(a.s.)
 
 
4. İslam’ın Şartları’nı aşağıya yazınız.
 
• ……………………………………………………………
• ……………………………………………………………
• ……………………………………………………………
• ……………………………………………………………
• ……………………………………………………………
 
 
5. Kelime-i Şehadet’i ve anlamını aşağıya yazınız.
Kelime-i Şehadet: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Anlamı: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
6. “Bismillâhirrahmânirrahim” anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın selamı üzerinde olsun.
B) Allah yardımcın olsun.
C) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlarım. 
D) Allah birdir.
 
7. Mekke’ de bulunan Kabe’yi ve kutsal yerleri yılın belirli zamanlarında ziyaret ederek yerine getirilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz C) Zekat
B) Hac D) Oruç
 
8. İnsanın ölümüyle başlayıp, sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esası sayesinde insan, yaptığı tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir.  yazılısoruları.com
Yukarıda sözü edilen İslam’ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kaza ve kadere İman
B) Allah’a İman
C) Kitaplara İman
D) Ahirete İman
 
9. Kur’an’ın son suresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nas C) Bakara
B) Fatiha D) Kevser
 
10. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an-ı Kerim
B) Zebur
C) İncil
D) Tevrat
 
11. Kur’an’da kaç cüz vardır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
 
12. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?
A) Aile büyüklerini sever ve sayardı.
B) Emanete karşı titiz davranırdı.
C) Haksızlıkları görmezden gelirdi.
D) Kötü söz ve davranışlardan kaçınırdı.
 
13. Kişinin Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine.......................... denir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İslam
B) Ahiret
C) Peygamber
D) İman
 
 
BAŞARILAR 
Nalan KAYKI 

tag 4. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılı souları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular çıkmış sorular sınavlara hazırlık soru bankası indirmesiz Nalan KAYKI

2019-12-28 tarihinde Nalan KAYKI tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 2668 kez ve en son 2023-11-27 01:19:37 tarihinde görüntülenmiş.