12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.yazılı soruları

12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.yazılı soruları

-İslam   “Bir Allah inancı” na dayanır. “Bir Allah inancı” hangi kavramla ifade edilir?
A-Tevekkül  B-Tevhid    C-  Mevlid    D- Tefekkür

 

2-“Fitneden(bozgunculuk) sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinizi mahveder)”      (Enfal,25)      Yukarıda anlamı verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A-) Duyarsız kaldığımız kötülükler bir gün gelip bizi bulur
B-) Haksızlık etmezsek, fitne ve kötü alışkanlıklar bize bulaşır      
C-) Toplum huzurunu bozan davranışlara duyarsız kalmamalı.
D-) Toplum düzenini bozan kötülükler bulaşıcı hastalık gibidir.


3- Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?
A)Vefa  B)Taziye   C)Talep  D)Mukabele

4-“Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık ?” Ayetiyle aşağıdakilerden hangisinin   önemi vurgulanmaktadır?   
A)Dünyanın boş ve anlamsız olduğu     B) Evrende bir denge olduğu   
C) Hayatın amaçsız olmadığı               D)Anlamsız davranışlardan kaçınmamak gerektiği 

   

5-“Her kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görecek, her kimde zerre miktarı şer İşlemişse onu görecektir.” 
 (Zilzal, 6-8) ayetinde vurgulanan nedir ?    
A) Herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.     
B) Herkes mutlaka bir gün ölecektir.    
C) Bu dünya hayatının bir sonu vardır.             
D) Bu dünya da yaptıklarımız yanımıza kar kalacaktır

 

6-.  Yüce Allah’ın yapmamızı emrettiği zorunlu  davranışlara ne ad verilir?
    A) Farz      B)Vacip  C) Nafile  D)Sünnet  

 

7- Aşağıdakilerden hangisi boy abdesti ile ilgili değildir?
   A) Ağzını yıkamak            B) Burnunu yıkamak        C) Boynuna mesh vermek  D) Bütün bedeni yıkamak 

 

8-1-Burun, 2-Eller, 3- Niyet, 4-Ayaklar, 5-Baş, 6-Kollar,    7-Boyun, 8-Ağız, 9-Kulaklar, 10-Yüz       
   Yukarıda vücudumuzun abdestte yıkanan ve mesh edilen yerleri verilmiştir. Doğru sıralama hangisidir?

A)3-2-6-7-10-8-9-1-4-5.   B) 3-8-10-9-5-1-2-7-6-4.       C)3-2-8-1-10-6-5-9-7-4.   D) 3-2-8-1-5-9-4-7-6-10

 

9- Herhani bir insan, Rabbi ile aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile iletişim kuramaz?
A)  Duâ    B)Vahiy   C) Tövbe   D) Kur’an okuma

 

10-“Kulun, işlediği bir hata sonucunda pişmanlık duyarak Allâh’tan af dilemesine ne ad verilir?
  A) Tövbe     B) Özür    C) Vahiy  D)  Duâ

 

11-   İnsanların dünya hayatında yaptığı iyilik ve kötülüklerin öte dünyada tartılacağı teraziye ne denir?
A) A’raf    B)Baskül   C) Mizan  D)  Ba’s

 

12- Ölümden sonra Allah’ın huzurunda diriltilinceye kadarki geçen döneme ne denir?
   A)Ahiret  B)Berzah  C)Mahşer  D)Mizan    

 

13- Besmelenin     anlamı Aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Allah’tan başka ilah yoktur      B) Acıyan  ve bağışlayan Allah adıyla        
  C) Allah en büyüktür.                    D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

 

14-“ İyyake nağbüdü ve iyyake nesteın”     Hangi surede bulunmaktadır?
   A) Ettehiyyatü  B) Fatiha   C) Kureyş   D) Kunut Duaları           

 

15- Aşağıdakilerden hangisi  ibadet etmenin  amaçları arasında sayılamaz?
A-) Cennete gitmek      B-) Sevap kazanmak   C-) Allah'ın rızasını kazanmak        D-) Psikolojik olarak rahatlamak

 

15- İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette ise mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne denir?
A) Akıl   B) Din   C) Vahiy    D) İnanç

 

16- Dua hususunda hangisi yanlıştır?
A)Dua eden Allah (cc) ile iletişim kurmuş olur.
B)Dualar kabul edilmezse boşa gider.
C)Dualar  bu dünyada gerçekleşmese de  ahirette      sevap olarak gelir.
D)Dua ibadetin özüdür.

 

17- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Cehennem üzerinde kurulmuş olan köprüye sırat denir.
B)Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ba’s denir.
C)İnsanların hesab için toplanacağı yere mahşer denir 
D)Azrail(as) kıyameti koparmak için sur’a üfürecektir

 

18- Cenaze namazında sırasıyla hangi dualar okunur.
A)  Sübhaneke-Cenaze duası –Kunut duaları  
B)  Sübhaneke-Salli,Barik-Kunut
C)  Sübhaneke-Salli,Barik-Cenaze  duası 
D)  Sübhaneke-Cenaze duası -Salli,Barik

 

19- Ölen kişilerin ruhlarının başka bir bedende tekrar bu dünyaya geleceğini savunarak dünyanın ve maddenin sonsuz ve ölümsüz olduğunu ileri sürüp, ahiretin varlığını inkar eden inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reenkarnasyon       B) Satanizm        C) Göç Yolculuğu        D) Yatanizm

 

20- Aşağıdakilerden hangisi kabirde sorgu ile görevlidir?
A) Kiramen katibin   B) Münker-Nekir  C) İsrafil  D) Mikail  

Not:Her soru 5 puandır.
(Önemli olan kâğıttan değil, hayattan 100 almaktır!)

Davut YİĞİT /   DİKAB Öğretmeni


tag 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.yazılı sınav soruları lise soru bankası indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz indirmeden Allah Peygamber Hz. Muhammed

2013-11-18 tarihinde BirDost tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 8403 kez ve en son 2024-06-25 01:31:06 tarihinde görüntülenmiş.