11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜVE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI


1) İslam tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi itikadi mezhep hangisidir? Sadece adını yazınız. (10 Puan)

 

2) İslamda ortaya çıkan siyasi-itikadi mezheplerden dört tanesinin sadece adını yazınız? (10 Puan)
A.
B.
C.
D.


3) İslamda ortaya çıkan fıkhi-ameli mezheplerden dört tanesinin sadece adını yazınız? (10 Puan)
A.
B.
C.
D.


4) İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden dört tanesini yazınız? (10 Puan)
A.
B.
C.
D.


5) Mu’tezile’nin beş temel esası nedir? Yazınız. (10 Puan)
A.
B.
C.
D.
E.


6) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan 4 tane yazınız? (10 Puan)
A.
B.
C.
D.


7) Hz. Ali’nin Hz. Peygamberden sonra nass ve tayinle imam olduğuna inanan, imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren siyasi-itikadi mezhep hangisidir? (10 Puan)

 

8) Ehl-i Beyt ne demektir, bunlardan dört kişinin adını yazınız? (10 Puan)


 
9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi insanın sahip olduğu özellikler bakımından doğru değildir? (5 Puan)

A) İnsan, aklını kullanmak zorundadır.
B) İnsan, çalışmasının karşılığını görür.
C) İnsan, sorumluluklarını başkasına devredebilir. 
D) İnsan, gücü nispetinde sorumlu tutulabilir.
E) İnsan, özgürlüğü oranında sorumludur.


10) Aşağıdakilerden hangisi evren açısından kader anlayışının bir görüntüsü değildir? (5 Puan)
A) Çevre kirlenmesi 
B) Ayın hâlleri
C) Güneşin doğması
D) Yağmurun yağması
E) Gök gürültüsü

 
11) “Davranışlarımızın ve yaşadığımız olumsuzlukların sorumluluğu………….… aittir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilebilir? (5 Puan)
A) Kadere      
B) Büyüye      
C) Şansa (talihe)      
D) Bize        
E) Uğura


12) Hz. Muhammed için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 Puan)
A) Allah’tan vahiy alırdı.
B) Akrabalarını ziyaret ederdi.
C) Arkadaşlarıyla istişare ederdi.
D) Bizim gibi yer, içer, sevinir ve üzülürdü.
E) Her konuyu kendi görüşüne göre açıklardı.

 

BAŞARILAR DİLERİM. SÜRE 40 DAKİKADIR.
DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ HALİM CAV 


tag sınav soruları soru arşivi yazılı soruları soru sitesi indirmesiz sorular indirmesiz yazılı soruları soru bankası indirmesiz halim cav din kültürü ve ahlak bilgisi 11. sınıf din yazılı sınav 2. dönem 1. yazılı sınav soruları

2017-03-30 tarihinde www.yazılısoruları.com tarafından arşivimize eklenen bu içerik toplam 4010 kez ve en son 2024-05-23 12:50:57 tarihinde görüntülenmiş.